Mededingingsrechtelijke Aspecten van Postcontractuele Concurrentieverboden in Franchiseovereenkomsten

Teresa Charatjan co-authored an article in Contracteren titled, "Mededingingsrechtelijke Aspecten van Postcontractuele Concurrentieverboden in Franchiseovereenkomsten."