Skip to main content

Over het vereiste van voldoende bepaaldheid bij verpanding: een welkom arrest van de Hoge Raad

Monish Sardjoe published an article in Bedrijfsjuridische Berichten titled "Over het vereiste van voldoende bepaaldheid bij verpanding: een welkom arrest van de Hoge."

LINKS

Click on the media link below to read the full article.