Skip to main content

Indringende toetsing, alternatief bouwplan, motiveringsbeginsel

Ontwikkelaars moeten er beducht op zijn dat B&W bij vergunningverlening goed motiveren waarom een alternatief bouwplan van bezwaarmakers niet net zo goed is, met minder bezwaren. In het bestuursrechtelijke tijdschrift De Gemeentestem is recent een annotatie verschenen van Marijn Bodelier over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 februari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:375) waarin een vergunning wordt vernietigd omdat die motivering ontbrak.

Klik hier om de volledige publicatie te lezen: De Gemeentestem (Gst. 2021/80, Afl. 7524 - juni 2021, blz. 461)