Skip to main content

Minister De Jonge houdt Open Huis

Op 20 februari 2021 ondertekende de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Jonge (hierna: “de minister”) namens de Staat der Nederlanden een Dienstverleningsovereenkomst met de Stichting Open Nederland (hierna: “de SON”). Deze Dienstverleningsovereenkomst is het startpunt van een artikel waarin Ellen de Jong-van den Bogaard, B.P. Lamens en R. Leether hun verbazing uitspreken over de wijze waarop is afgeweken van de heldere en bestendige lijn inzake de besteding van publieke middelen, meer in het bijzonder het aanbestedingsrecht. Daarna volgt een bespreking van de “open house-constructie” die de SON heeft toegepast om testbedrijven te contracteren. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan het vonnis van de Amsterdamse Voorzieningenrechter van 16 april 20214.

Klik hier om het volledige artikel te lezen: Minister De Jonge houdt Open Huis (Juridisch up to Date, 25e jaargang, nummer 7 - 30 juli 2021, blz. 29)