Skip to main content

Exploitatieovereenkomst, aansprakelijkheid overschrijden beslistermijn, inspanningsverplichting

In de augustus editie van het bestuursrechtelijke tijdschrift De Gemeentestem is een annotatie verschenen van Marijn Bodelier bij het arrest van de Hoge Raad van 5 maart 2021 (ECLI:NL:HR:2021:339; Gst. 2021/97) waarin de vraag wordt beantwoord of een gemeente op grond van een anterieure overeenkomst aansprakelijk is als te laat wordt beslist op een vergunningaanvraag.

Klik hier om de volledige publicatie te lezen: De Gemeentestem (Gst. 2021/97, Afl. 7526 - juli 2021, blz. 570)