Skip to main content

De lange arm van art. 54 Fw

Lilian Welling-Steffens heeft het artikel ‘De lange arm van art. 54 Fw’ geschreven in het tijdschrift Onderneming en Financiering. In dit artikel geeft Lilian Welling-Steffens een uiteenzetting van het toepassingsbereik van art. 54 Fw aan de hand van de rechtspraak van de Hoge Raad. Hierbij bespreekt zij kritisch het laatste arrest in die reeks (Eurocommerce) over de toepassing van art. 54 Fw op de uitwinning van een pandrecht gevestigd op een vordering op de pandhouder zelf en geeft zij een analyse van de mogelijke gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk.

Klik hier om het volledige artikel te lezen: Onderneming & Financiering