Skip to main content

Dwaling en schending van de zorgplicht in het kader van rentederivatenjurisprudentie

Monisha Sardjoe heeft in Maandblad voor Ondernemingsrecht een artikel geschreven over een onderzoek naar de wijze waarop de civiele rechter heeft geoordeeld of sprake is van dwaling of schending van de zorgplicht door banken in rentederivatenjurisprudentie. Uit het onderzoek blijkt dat niet eenduidig wordt geoordeeld en dat een richtinggevende uitspraak door de Hoge Raad gewenst is.