Skip to main content

De Peeters/Gatzen-vordering

In het tijdschrift Ondernemingsrecht is een annotatie verschenen van Lilian Welling-Steffens bij HR 8 september 2017 ECLI:NL:HR:2017:2269 (Rosbeek q.q./BNP Parisbas Fortis).