Skip to main content

Prospectusaansprakelijkheid. Plaats waar de schade is ingetreden.

In het tijdschrift Ondernemingsrecht is een annotatie verschenen van Lilian Welling-Steffens bij HvJ EU 12 september 2018 C-304/17 ECLI:EU:C:2018:701 (H. Löber/Barclays Bank).