Skip to main content

Over het vereiste van voldoende bepaaldheid bij verpanding: een welkom arrest van de Hoge Raad

Monisha Sardjoe bespreekt in Bedrijfsjuridische Berichten het arrest ING/Schepel q.q. besproken, waarin de vraag voorlag of een generieke omschrijving (in casu de omschrijving: ‘alle huidige en toekomstige bedrijfsactiva’) in een pandakte voldoet aan het bepaaldheidsvereiste op grond van art. 3:84 lid 2 BW in verbinding met art. 3:98 BW en of met deze beschrijving een geldig pandrecht op auteursrechten is verkregen.