Skip to main content

Promontoria-arresten: overdraagbaarheid van vorderingen uit hoofde van een geldlening door een bank aan een niet-bank en de gevolgen voor de (bancaire) zorgplicht

Monisha Sardjoe bespreekt in Bedrijfsjuridische Berichten de Promontoria-arresten van 10 juli 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1274 en ECLI:NL:HR:2020:1276), waarin de Hoge Raad prejudiciële vragen van de rechtbank Amsterdam beantwoordt over de overdraagbaarheid van vorderingen uit hoofde van een geldlening door een bank aan een niet-bank en wat de gevolgen zijn voor de (bancaire) zorgplicht.