Skip to main content

Brexit: In EU gevestigde OOB's met Britse moederondernemingen niet langer vrijgesteld van hebben eigen auditcomité

Lees in het Engels/Read in English.

In 2014 heeft de Europese Commissie regels vastgesteld voor de hervorming van audits in de EU. Een wettelijke controle certificeert de financiële overzichten van ondernemingen of organisaties van openbaar belang. Organisaties van openbaar belang (OOB's) zijn beursgenoteerde ondernemingen, kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen of andere ondernemingen die door EU-landen zijn aangewezen als zijnde van openbaar belang.1

Vanaf 2021 verliezen Nederlandse dochterondernemingen van Britse moederondernemingen, die functioneren als uitgevende instellingen van beursgenoteerde effecten uit de EU en dus kwalificeren als OOB:

  • de mogelijkheid om alleen de jaarrekening van de Britse moeder te publiceren; en
  • de vrijstelling van het hebben van een auditcomité op grond van Richtlijn 2014/56/EU (Auditrichtlijn), waardoor deze Nederlandse OOB's vanaf 1 januari 2021 verplicht zijn om een eigen auditcomité te installeren.

Het laatstgenoemde verlies heeft ook gevolgen voor OOB's die in andere EU-lidstaten zijn gevestigd waar een soortgelijke vrijstelling bestaat. Volgens artikel 39, lid 3, van de auditrichtlijn kunnen lidstaten besluiten dat een OOB niet verplicht is om een auditcomité te hebben indien deze een dochteronderneming is van een moederentiteit die voldoet aan de eisen van artikel 39, leden 1, 2 en 5, van de auditrichtlijn en artikel 11, leden 1 en 2, en artikel 16, lid 5, van Verordening 809/2004. De moederentiteit moet echter wel zelf een OOB zijn in de zin van artikel 1 lid 2 onder f van Richtlijn 2014/56/EU, en die definitie ziet uitsluitend op een onder het recht van een lidstaat vallende entiteit. Als gevolg van Brexit is het VK sinds 31 januari 2020 geen EU-lidstaat meer en daarom is een dergelijke moeder van een OOB niet (langer) een moeder in de zin van artikel 39 lid 3 onder a Richtlijn 2014/56/EU.

Europese OOB’s die dochterondernemingen zijn van Britse moedermaatschappijen zijn dus niet langer vrijgesteld van deze verplichting, en dergelijke in de EU gevestigde OOB's dienen daarom met ingang van 1 januari 2021 hun eigen auditcomité te installeren.

For more on Brexit, click here.


1 Auditing of companies' financial statementsv, European Commission website.