Restrukturyzacja finansowa i upadłość

Praktyka restrukturyzacji i postępowań upadłościowych warszawskiego biura Greenberg Traurig należy do wiodących praktyk świadczących usługi prawne w tym zakresie na polskim rynku. Nasi prawnicy doradzają wierzycielom, dłużnikom (w związku z finansowaniem niepodporządkowanym i hybrydowym), podmiotom zapewniającym finansowanie kapitałowe, jak również innym uczestnikom procesu restrukturyzacji. Nasi prawnicy uczestniczyli w jak dotąd największych i najbardziej złożonych restrukturyzacjach finansowych w Polsce.

Nasi prawnicy doradzają klientom w zakresie przepisów prawa polskiego, angielskiego i amerykańskiego. Gdy jest to konieczne, zespół korzysta ze wsparcia biur kancelarii w Londynie, Amsterdamie, Berlinie lub Stanach Zjednoczonych.