Skip to main content

Greenberg Traurig reprezentował Grupę BNP Paribas w związku z zakończeniem nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska oraz inwestycją EBOR w Bank BGŻ BNP Paribas

WARSZAWA  6 listopada 2018 – Greenberg Traurig doradzał Grupie BNP Paribas w związku z zakończeniem transakcji nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”) przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. („BGŻ BNP Paribas”), a także powiązaną z nią inwestycją w wysokości 430 milionów PLN (ok. 100 milionów EUR) dokonaną przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) polegającą na nabyciu ok. 4,5 procent akcji w BGŻ BNP Paribas od Raiffeisen Bank International AG (“RBI”) oraz BNP Paribas SA.

W ramach powyższego, po przeprowadzonej z sukcesem rejestracji podziału RBPL oraz nabyciu przez BGŻ BNP Paribas podstawowej działalności bankowej RBPL, co nastąpiło 31 października 2018 r., akcje w BGŻ BNP Paribas wyemitowane na rzecz RBI w ramach podziału zostały nabyte przez BNP Paribas SA oraz EBOR. Została także podpisana umowa z EBOR dotycząca inwestycji w Bank BGŻ BNP Paribas.

Powyższe transakcje stanowią zakończenie transakcji nabycia przez BGŻ BNP Paribas podstawowej działalności bankowej RBPL w drodze podziału RBPL, która została ogłoszona w kwietniu tego roku. Przeprowadzone transakcje nabycia akcji mają na celu wsparcie planów BNP Paribas SA, głównego akcjonariusza BGŻ BNP Paribas, polegających na utrzymaniu i stopniowym zwiększaniu liczby akcji BGŻ BNP Paribas w wolnym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zgodnie ze zobowiązaniem BNP Paribas złożonym wobec Komisji Nadzoru Finansowego. 

Zespół Greenberg Traurig nadzorowany był przez Senior Partnera Lejba Fogelmana, a kierowany był przez Partnera Stephena Horvatha oraz Partnera Łukasza Pawlaka. Zespół składał się również z Partnerów: Michała Fereńca, Aleksandra Janiszewskiego, Marka Kozaczuka oraz Roberta Gago; Partnerów Lokalnych Anny Hałas-Krawczyk i Karoliny Dunin-Wilczyńskiej, of Counsela prof. Adama Opalskiego; Starszych Prawników Macieja Kacymirowa, Radosława Pawluka, Pawła Tatarczaka i Ewy Tabor-Maciejewskiej, a także Prawników Macieja Pietrzaka z biura w Londynie, Magdaleny Bachledy-KsiędzularzMateusza Śliżewskiego, Grzegorza Sochy, Marty Kownackiej, Natalii Wołkowyckiej, Martyny Komorniczak oraz Igi Czerniak. Obsługę prawną transakcji koordynował zespół BNP Paribas zajmujący się prawnymi aspektami fuzji i przejęć (Legal M&A) pod kierunkiem mec. Louisa-Philippe’a Vesconecelosa, szefa tego zespołu. 

BGŻ BNP Paribas jest szóstym co do wielkości bankiem w Polsce, z udziałem w rynku w wysokości 4,1 procent pod względem sumy aktywów.

Od początku swojej działalności w Polsce w 1991 roku, EBOR zainwestował 9,3 miliarda EUR w 405 projektów. Oprócz szerokiej gamy produktów dedykowanych dla banków i firm, w ostatnich latach EBOR wypracował rosnący portfel inwestycji (zarówno kapitałowych, jak i dłużnych) dotyczących polskiego sektora finansowego.

Greenberg Traurig LLP: Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2000 prawników obsługujących klientów w 38 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg Chambers and Partners Kancelaria Roku 2017 w Polsce. Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro to 100 prawników uznawanych za wiodących prawników w Polsce. Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 umieszczają ich jako czołowych prawników w Polsce w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, transakcji Private Equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.

Więcej informacji na temat Greenberg Traurig można znaleźć na stronie www.gtlaw.com