Skip to main content

Greenberg Traurig reprezentował Société Générale w transakcji sprzedaży Euro Banku na rzecz Banku Millennium

WARSZAWA - 5 listopada 2018 - Pomiędzy Société Générale a Bankiem Millennium została zawarta umowa dotycząca sprzedaży Euro Banku, spółki zależnej prowadzącej działalność detaliczną Société Générale w Polsce.

Wstępna wartość transakcji została ustalona na 1,83 mld PLN. Finalna cena będzie podlegała mechanizmowi korekty na podstawie ostatecznej wartości aktywów netto Euro Bank w momencie zamknięcia transakcji.

Transakcja zostanie zrealizowana w drodze sprzedaży całej działalności biznesowej Euro Banku i w przeciwieństwie do ostatnich transakcji realizowanych na rynku, nie będzie obejmowała wydzielenia jego podstawowej działalności od działalności dotyczącej portfela walutowych kredytów hipotecznych. W rezultacie, podlegająca prawu polskiemu transakcja zawiera nowatorskie rozwiązania w zakresie podziału ryzyk w odniesieniu do portfela walutowego kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich.

Kancelaria Greenberg Traurig doradzała Société Générale jako polski doradca w strukturyzowaniu transakcji, opracowaniu mechanizmów dotyczących podziału ryzyk w odniesieniu do portfeli walutowych kredytów hipotecznych oraz w konsultacjach z KNF. Kancelaria będzie dalej wspierać Société Générale w polskich aspektach finalizacji niniejszej sprzedaży.

Transakcja nadzorowana jest przez Senior Partnera Lejba Fogelmana, a prowadzona przez Partnera Stephena Horvatha oraz Partnera Łukasza Pawlaka.

W skład zespołu wchodzą ponadto: Partnerzy Marek Kozaczuk i Robert Gago, Partnerzy Lokalni Karolina Dunin-Wilczyńska i Anna Hałas Krawczyk, Of Counsel prof. Adam Opalski, Starsi Prawnicy, Maciej Kacymirow, Radosław Pawluk oraz Prawnicy Maciej Pietrzak z biura w Londynie, Magdalena Medyńska, Mateusz Śliżewski, Magdalena Bachleda-Księdzularz, Grzegorz Socha oraz Marta Kownacka.

Zamknięcie transakcji powinno nastąpić w pierwszej połowie 2019 r. i uzależnione jest od uzyskania zgody KNF oraz właściwego organu antymonopolowego.

Société Générale jest jedną z największych instytucji finansowych w Europie działających na skalę międzynarodową, oferującą swoje usługi i produkty ponad 31 milionom klientów w 67 państwach. Grupa Société Générale pozostanie aktywna w Polsce, oferując klientom korporacyjne i bankowe usługi inwestycyjne oraz poprzez poprzez realizację innych form działalności.

Kancelaria Shearman & Sterling doradzała Société Générale w zakresie prawa francuskiego i innych askepktach transakcji.

Greenberg Traurig LLP:

Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2000 prawników obsługujących klientów w 38 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg Chambers and Partners Kancelaria Roku 2017 w Polsce. Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro to 100 prawników uznawanych za wiodących prawników w Polsce. Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 umieszczają ich jako czołowych prawników w Polsce w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, transakcji Private Equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media. Więcej informacji na temat Greenberg Traurig można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.