Skip to main content

Magdalena Bachleda-Księdzularz w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach z zakresu bankowości i finansów. Ma wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacjach finansowych, transakcjach fuzji i przejęć, emisjach obligacji, jak również finansowaniu transakcji na rynku nieruchomości oraz finansowaniu typu mezzanine.

Specjalizacja

 • Restrukturyzacje finansowe
 • Finansowanie przejęć spółek
 • Emisje obligacji
 • Finansowanie nieruchomości
 • Finansowanie typu mezzanine

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brała udział w pracach na rzecz Pfleiderer Grajewo S.A. w związku z refinansowaniem oraz modyfikacją warunków części istniejącego zadłużenia spółki i jej niektórych podmiotów zależnych, które obejmowały między innymi, umowę kredytu odnawialnego z transzami w wysokości 60 mln EUR oraz 200 mln PLN, umowy kredytu pomocniczego oraz obligacje w wysokości około 322 mln EUR.
 • Brała udział w pracach na rzecz Banku Pekao S.A., jednego z największych wierzycieli PBG S.A., w trakcie procesu restrukturyzacji sądowej PBG, w największym tego typu procesie w historii Polski. Łączna wartość zobowiązań wierzycieli na listach wierzytelności PBG przekroczyła kwotę 3,2 mld PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz Penta Investments Ltd., akcjonariusza Empik Media & Fashion, w procesie zmiany warunków zadłużenia EMF na 1,2 mld PLN. Transakcja obejmowała: spłatę przez EMF zadłużenia z obligacji o wartości 249,5 mln PLN wyemitowanych w 2010 r., za pomocą środków pozyskanych z emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości 128,8 mln PLN i niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości 38 mln EUR; udzielenie niezabezpieczonej pożyczki około 100 mln PLN; oraz umowę zmieniającą warunki zadłużenia oraz umowy pomiędzy wierzycielami.
 • Brała udział w pracach na rzecz konsorcjum ponad 20 polskich i zagranicznych banków, w związku z restrukturyzacją zadłużenia Celsy Huty Ostrowiec o wysokości 2 mld PLN.°
 • Brała udział w pracach na rzecz Eastnine AB w związku z nabyciem nieruchomości biurowej Nowy Rynek D usytuowanej w Poznaniu od Skanska.
 • Brała udział w pracach na rzecz Grupy CCC w związku z podpisaniem umowy z podmiotem z Grupy Softbank, w ramach której Softbank Vision Fund 2 zainwestuje kwotę 500 mln PLN w eobuwie.pl S.A. – jedną z czołowych internetowych platform obuwniczych i odzieżowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Brała udział w pracach na rzecz koreańskiego inwestora w związku z transakcją nabycia 100% akcji w spółce celowej będącej właścicielem nieruchomości, na której zlokalizowane jest nowoczesne centrum logistyczne w pełni wynajęte przez lidera światowego e-commerce. Wartość transakcji plasuje się wśród najwyższych w historii transakcji w tym segmencie rynku logistycznego.
 • Brała udział w pracach na rzecz Allianz w związku z finalizacją przejęcia działalności Aviva w Polsce i na Litwie za ponad 2,5 mld EUR.
 • Brała udział w pracach na rzecz spółek Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. w związku z warunkową umową sprzedaży 99,99% udziałów w ich spółce zależnej Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Polsat, na rzecz Cellnex Poland sp. z o.o. będącej spółką zależną Cellnex Telecom S.A. Wartość transakcji przekracza 7 mld PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz Grupy Polsat w związku z transakcją nabycia Grupy Interia.
 • Brała udział w pracach na rzecz Grupy BNP Paribas w związku z nabyciem podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., a także powiązaną z nią inwestycją w wysokości 430 milionów PLN dokonaną przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, polegającą na nabyciu ok. 4,5 procent akcji w BGŻ BNP Paribas od Raiffeisen Bank International AG oraz BNP Paribas SA.
 • Brała udział w pracach na rzecz Société Générale w związku ze sprzedażą Euro Banku, spółki zależnej prowadzącej działalność detaliczną Société Générale w Polsce, na rzecz Banku Millennium.
 • Brała udział w pracach na rzecz Innova Capital w transakcji nabycia większościowego pakietu akcji PEKAES S.A. od Kulczyk Investments S.A. oraz Kulczyk Holding S.A.
 • Brała udział w pracach na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. związanych ze wszystkimi aspektami przejęcia Polkomtela sp. z o.o., w tym: (i) negocjowanie umów ze wspólnikami, (ii) emisja i wprowadzenie do obrotu na GPW nowych akcji Cyfrowego Polsatu oraz (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Cyfrowego Polsatu oraz Grupy Polkomtel (obligacji niepodporządkowanych, obligacji pay-in-kind oraz kredytów niepodporządkowanych). Wartość transakcji to 6,15 mld PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz Spartan Capital Holdings w związku z uzyskaniem finansowania na nabycie spółki Polkomtel S.A. (wykup lewarowany) i rozwój sieci LTE.°
 • Brała udział w pracach na rzecz Penta Investments w związku z nabyciem przedsiębiorstwa FLiD Drumet sp. z o.o.°
 • Brała udział w badaniu prawnym due diligence na rzecz inwestora branżowego w związku z planowanym nabyciem spółki ubezpieczeniowej.°
 • Brała udział w pracach na rzecz Banku Pekao S.A. w związku z finansowaniem udzielonym spółce polskiej w związku z nabyciem innej spółki.°
 • Brała udział w pracach na rzecz podmiotów z grupy Pfleiderer w związku z restrukturyzacją zadłużenia finansowego.°
 • Brała udział w pracach na rzecz Alior Bank przy ustanowieniu publicznego programu emisji obligacji, którego wartość wyniesie łącznie 800 mln PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz Raiffeisen Polbank w związku
  z emisją i wprowadzeniem do obrotu na Bondspot obligacji serii A o wartości 500 mln PLN. Był to pierwszy etap programu emisji obligacji korporacyjnych, których łączną wartość szacuje się na 2 mld PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz CEDC w związku z refinansowaniem programu obligacji w łącznej kwocie 380 mln USD oraz 380 mln EUR.°
 • Brała udział w pracach na rzecz Partners Group w związku z nabyciem 11 wysokiej klasy nieruchomości biurowych z portfela BUMY, w tym dwóch obiektów w budowie, o łącznej powierzchni najmu (GLA) ok. 125 tys. m kw., zlokalizowanych w Krakowie i Wrocławiu.
 • Brała udział w pracach na rzecz CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) w związku z transakcją nabycia 100% udziałów w spółce P14 Sp. z o.o. będącej właścicielem biurowca Postępu 14 położonego na warszawskim Mokotowie.
 • Brała udział w pracach na rzecz GLP, wiodącego globalnego inwestora, a także zarządcy w branży logistycznej, nieruchomościowej, ubezpieczeń oraz technologii, w zakresie polskich aspektów dotyczących nabycia logistycznego portfolio należącego do Grupy Goodman i znajdującego się w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Brała udział w pracach na rzecz Benson Elliot, wiodącemu, niezależnemu i ogólnoeuropejskiemu funduszowi private equity zarządzającemu nieruchomościami, w związku z finansowaniem nabycia biurowca Diamentum Office we Wrocławiu.
 • Brała udział w pracach na rzecz południowokoreańskiego funduszu K-Trust zarządzany przez JR AMC, w związku z finansowaniem nabycia budynku biurowego Feniks, położonego w Warszawie w obrębie dzielnicy Wola.
 • Brała udział w pracach na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. w związku z finansowaniem inwestycji mieszkaniowej w Warszawie.°
 • Brała udział w pracach na rzecz Syntaxis Capital Limited w związku z inwestowaniem w kapitał spółki Etos S.A. oraz finansowaniem typu mezzanine udzielonego spółce Etos S.A. ˚
 • Brała udział w pracach na rzecz Syntaxis Capital Limited w zakresie finansowania hybrydowego typu mezzanine udzielonego spółce Kerten Capital w związku z transakcją nabycia innej spółki.˚
 • Brała udział w pracach w związku z kredytami konsumpcyjnymi zabezpieczonymi na różnych instrumentach finansowych zapewnionych przez Deutsche Bank PBC S.A.

*Doświadczenie zdobyte w innych kancelariach zanim Magdalena Bachleda-Księdzularz dołączyła do zespołu GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2011 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2004 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły