Skip to main content

Michał Bałdowski koncentruje swoją praktykę na prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji na rynkach kapitałowych oraz fuzji i przejęć spółek publicznych i niepublicznych.

Specjalizacja

 • Prawo rynków kapitałowych
 • Fuzje i przejęcia

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz PAK-Polska Czysta Energia w związku z nabyciem spółki celowej należącej do Neoinvestment Group, odpowiedzialnej za budowę farmy wiatrowej zlokalizowanej w Człuchowie, składającej się z 33 turbin wiatrowych o łącznej mocy około 72,6 MW.
 • Brał udział w pracach na rzecz Goldman Sachs Asset Management i Centerbridge w związku ze sprzedażą ROBYG S.A. na rzecz TAG Immobilien AG.
 • Brał udział w pracach na rzecz PCF Group S.A. w związku z nabyciem większościowego pakietu akcji w Incuvo S.A. od estońskiej spółki OÜ Blite Fund.
 • Brał udział w pracach na rzecz Allianz S.E. w związku z przejęciem polskiej i litewskiej działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva oraz nabycia 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wyniosła ponad 2,5 mld EUR.
 • Brał udział w pracach na rzecz Grupy CCC w związku ze sprzedażą dwóch 10% pakietów akcji spółki eobuwie.pl, za 500 mln PLN za każdy pakiet akcji, na rzecz Cyfrowego Polsatu oraz A&R Investments Limited, jednego z akcjonariuszy Inpost S.A.
 • Brał udział w pracach na rzecz Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., funduszu zarządzanego przez Abris Capital Ltd., w związku z nabyciem Scanmed S.A.
 • Brał udział w pracach na rzecz Innova Capital w związku z nabyciem części udziałów Bielenda Kosmetyki Naturalne od obecnych właścicieli.
 • Brał udział w pracach na rzecz OANDA Global Corporation w związku z nabyciem Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.
 • Brał udział w pracach na rzecz Alior Bank przy zawarciu umowy dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH od podmiotów powiązanych GE Capital.
 • Brał udział w pracach na rzecz Innova/6 w procesie przejęcia spółek Drukarnia Embe Press S. Bezdek M. Mamcarz sp. z o.o. oraz „CHEMES M. SZPERLIŃSKI” sp. z o.o.
 • Brał udział w pracach na rzecz Innova Capital w związku z przejęciem Profim sp. z o.o. przez grupę Flokk kontrolowaną przez Triton Partners.
 • Brał udział w pracach na rzecz Goldman Sachs oraz UBS, jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu, mBank oraz PKO BP Biura Maklerskiego jako współprowadzących księgę popytu oraz pośredniczących w ofercie publicznej akcji oferowanych i WOOD & Company jako współprowadzącego księgę popytu, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji STS Holding S.A. na GPW (wartość transakcji wyniosła ponad 1,1 mld PLN).
 • Brał udział w pracach na rzecz Goldman Sachs, Citi, oraz Trigon Dom Maklerski jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu, Numis Securities Limited jako współprowadzącego księgę popytu oraz mBank jako współmenadżera oferty, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Grupy Pracuj S.A. na GPW (wartość transakcji wyniosła ponad 1,1 mld PLN).
 • Brał udział w pracach na rzecz Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. jako firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie, globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu, Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG oraz Erste Securities Polska S.A. jako globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu, Jefferies GmbH oraz Jefferies International Limited, jako współprowadzących księgę popytu, oraz Trigon Dom Maklerski S.A. jako współmenadżera oferty, w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji (SPO) Celon Pharma S.A. na GPW o wartości 216 mln PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz ONDE S.A. w związku z IPO o wartości 444,5 mln PLN i dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW.
 • Brał udział w pracach na rzecz CCC S.A. w związku z ofertą nowych akcji o wartości ponad 500 mln PLN. 
 • Brał udział w pracach na rzecz Cyfrowego Polsatu w procesie emisji obligacji serii B o wartości nominalnej 1 mld PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz Alior Banku w związku z publiczną ofertą praw poboru i emisją nowych akcji wartości 2,2 mld PLN i dopuszczeniem nowych akcji do obrotu na GPW.
 • Brał udział w pracach na rzecz FTF Galleon S.A. w związku z wezwaniem na sprzedaż wszystkich akcji w Synthos S.A. a następnie wycofaniem akcji Synthos S.A. z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.˚
 • Brał udział w pracach na rzecz spółki z sektora budowlanego w związku z emisją obligacji o wartości 400 mln PLN. ˚
 • Brał udział w pracach na rzecz Echo Investment w związku z emisją obligacji o wartości 400 mln PLN. ˚
 • Brał udział w pracach na rzecz GLP, wiodącego globalnego inwestora, a także zarządcy w branży logistycznej, nieruchomościowej, ubezpieczeń oraz technologii, w zakresie polskich aspektów dotyczących nabycia logistycznego portfolio należącego do Grupy Goodman i znajdującego się w Europie Środkowo-Wschodniej. 
 • Brał udział w pracach na rzecz Griffin Real Estate w związku z kupnem portfela obiektów handlowych o wartości 4,2 mld PLN.˚

˚ Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Michał Bałdowski dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Studia doktoranckie, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski od 2017 r.
 • Magister prawa summa cum laude, Uniwersytet Warszawski, 2017 r.
 • Dyplom ukończenia Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Floryda, 2016 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • hiszpański, biegły