Skip to main content

Anna Bryńska w swojej praktyce koncentruje się na prawie konkurencji i ochrony konsumentów, doradza klientom we wszystkich kwestiach antymonopolowych związanych z transakcjami M&A oraz reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadzi kompleksowe audyty antymonopolowe oraz doradza między innymi w sprawach dotyczących karteli, umów dystrybucyjnych, nadużycia pozycji dominującej oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Specjalizacja

 • Kontrola koncentracji
 • Compliance w zakresie prawa konkurencji
 • Kontrole i przeszukania
 • Prawo ochrony konsumentów
 • Nadużywanie pozycji dominującej
 • Praktyki ograniczające konkurencję
 • Kartele
 • Systemy dystrybucyjne

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentowała klientów z sektora spożywczego w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji.°
 • Reprezentowała klientów z sektora motoryzacyjnego w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji.°
 • Reprezentowała fundusze inwestycyjne w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji.°
 • Brała udział w opracowaniu polityk compliance dla wielu organizacji branżowych.°
 • Uczestniczyła w audytach wzorców umownych stosowanych przez polskie banki.°
 • Uczestniczyła w pracach nad przygotowaniem regulaminów w branży e-commerce.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Anna Bryńska dołączyła do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie
 • w Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Adwokat, 2021 r.
 • LL.M. in Competition Law and Economics, Brussels School of Competition (BSC), 2019
 • Studia Podyplomowe - Prawo Konkurencji, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2018 r.
 • Faculté de Droit, Université Paris Descartes (Paris V), 2015 r.
 • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski, 2016 r.
 • Magister Bezpieczeństwa wewnętrznego, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 2015 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • francuski, konwersacyjny