Skip to main content

Łukasz Chmura koncentruje swoją praktykę na prawie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek w transakcjach na rynkach kapitałowych, fuzjach i przejęciach oraz bankowości i finansach z uwzględnieniem kwestii regulacyjnych.

Specjalizacja

 • Prawo rynków kapitałowych
 • Prawo spółek
 • Bankowość i finanse z uwzględnieniem kwestii regulacyjnych
 • Fuzje i przejęcia

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz Enterprise Investors , w związku z wezwaniem do sprzedaży 100% akcji PragmaGO S.A.°
 • Brał udział w pracach na rzecz Captor Therapeutics S.A., w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym GPW.°
 • Brał udział w pracach na rzecz Cordia International w związku z wezwaniem na akcje oraz wykupem akcji Polnord S.A.°
 • Brał udział w pracach na rzecz Enterprise Investors w związku z przyspieszonym budowaniem księgi popytu na akcje X-Trade Brokers.°
 • Brał udział w pracach na rzecz Goldman Sachs International, poprzez spółkę powiązaną Bricks Acquisition Limited, w związku z wezwaniem do sprzedaży 100% akcji ROBYG S.A. o wartości 1 miliarda PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz Silvair Inc. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym GPW. Było to pierwsze IPO w historii, w którym akcje amerykańskiej spółki zanotowano wyłącznie na rynku regulowanym GPW.
 • Brał udział w pracach na rzecz Alior Bank w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości 800 milionów PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz Innova Capital w związku z transakcją przejęcia większościowego pakietu Profim sp. z o.o.
 • Brał udział w pracach na rzecz CVC Capital Partners w związku z zawarciem umowy dotyczącej nabycia Żabka Polska od Mid Europa Partners.
 • Brał udział w pracach na rzecz SABMiller plc w związku z polskimi aspektami zbycia środkowo i wschodnioeuropejskich spółek piwowarskich na rzecz Asahi Group Holdings Ltd, o łącznej wartości około 7,3 mld EUR.
 • Brał udział w pracach na rzecz ISOC Group w związku z finansowaniem nabycia budynków w Silesia Business Park.°
 • Brał udział w pracach na rzecz Alior Bank S.A. w związku z prywatnym programem emisji obligacji sekurytyzowanych na kwotę 500 mln PLN.°

°The above representations were handled by Mr. Chmura prior to his joining GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Aplikant, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister finansów i księgowości, Szkoła Główna Handlowa, 2020 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2018 r.
 • Licencjat finansów i księgowości, Szkoła Główna Handlowa, 2017 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • Polski, ojczysty
 • Angielski, biegle
 • Niemiecki, konwersacyjny