Skip to main content

Jarosław Fejdasz w swojej praktyce specjalizuje się na zagadnieniach z zakresu technologii informacyjnych, mediów i telekomunikacji. Doradza klientom w kwestiach prawnych związanych z transformacją cyfrową, w tym wdrażaniem i integracją systemów IT, dystrybucją oprogramowania, outsourcingiem, a także chmurą obliczeniową (cloud computing) i infrastrukturą cyfrową. Doradza również w zakresie prawa korporacyjnego i transakcji venture capital, w tym w odniesieniu do praw własności intelektualnej.

Specjalizacja

 • Fuzje i przejęcia
 • Własność intelektualna
 • Technologia, Media i Telekomunikacja
 • Outsourcing IT i procesów biznesowych
 • Private equity / venture capital

Kompetencje

Doświadczenie

 • Doradzał i negocjował umowy o współpracy przy realizacji projektów programistycznych oraz Data Science na rzecz podmiotu gospodarczego z sektora nowych technologii.°
 • Doradzał i negocjował w cesjach umów serwisowych, umów o wdrożenie systemów IT oraz umów o integrację systemów IT na rzecz podmiotu z sektora nowych technologii w związku z przejęciem klientów cedenta.°
 • Doradzał i przygotowywał umowy z twórcami treści internetowych oraz graczami e-sport, umowy marketingowe oraz umowy sponsoringowe na rzecz podmiotu z branży gier/e-sportu.°
 • Doradzał w zakresie usług body leasingu, usług tworzenia stron internetowych, outsourcingu usług IT oraz świadczenia usług programistycznych dla podmiotów z branży IT.°
 • Doradzał przy zawarciu umowy o współpracy dotyczącej świadczenia usług chmurowych.°
 • Doradzał przy prawnych aspektach projektu wynalazczego z branży opakowań dla sektora FMCG oraz farmacji zgłoszonego do UPRP oraz Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).°
 • Doradzał i negocjował dokumentację transakcji obejmującą umowę inwestycyjną, umowę spółki oraz term sheet dla klienta z sektora nowych technologii.°
 • Uczestniczył w badaniu due diligence spółki pod kątem finansowania przez inwestora z sektora venture capital.°
 • Uczestniczył w procesie tworzenia funduszu VC w formie ZASI oraz ASI, tj. zewnętrznie zarządzanej alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym brał udział w przygotowaniu umów założycielskich oraz polityki i strategii inwestycyjnej.°
 • Doradzał na rzecz niepolskiej spółki akcyjnej notowanej na zagranicznej giełdzie papierów wartościowych o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 8 mld EUR w zakresie ochrony inwestycji na podstawie dwustronnej umowy o ochronie inwestycji między USA a Rzeczpospolitą Polską.°
 • Doradzał i przygotowywał niezbędną dokumentację dla klientów przy zakładaniu, likwidacji i rozwiązywaniu spółek handlowych.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Jarosław Fejdasz dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Aplikant, Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Kurs Doradcy Restrukturyzacyjnego, Europejska Grupa Doradcza, 2020 r.
 • M.S., Management, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Magister Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • Polski, ojczysty
 • Angielski, biegle