Skip to main content

Maja Gawrysiuk zajmuje się zagadnieniami z zakresu w prawa spółek, korporacyjnego oraz prawa cywilnego.

Specjalizacja

 • Transakcje związane z bankowością i finansami
 • Prawo spółek i prawo papierów wartościowych

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brała udział w pracach na rzecz GLP, wiodącego globalnego inwestora, a także zarządcy w branży logistycznej, nieruchomościowej, ubezpieczeń oraz technologii, w zakresie finansowych aspektów dotyczących nabycia logistycznego portfolio należącego do Grupy Goodman i znajdującego się w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Brała udział w pracach na rzecz luksemburskiego funduszu, REINO RF CEE Real Estate, stworzonemu w ramach strategicznej współpracy pomiędzy REINO Capital a australijskim funduszem, RF CorVal, w związku z finansowymi aspektami planowanego nabycia całego portfolio nieruchomości należących do Grupy BUMA. 
 • Brała udział w pracach na rzecz Credit Suisse Asset Management Global Real Estate w związku z finansowaniem nabycia biurowca Astoria Premium Offices zlokalizowanego w Warszawie. 
 • Brała udział w pracach na rzecz funduszu Tritax EuroBox plc, inwestującemu w nieruchomości logistyczne na terenie Europy kontynentalnej, w związku z finansowaniem nabycia zaawansowanego technologicznie obiektu logistycznego w Strykowie od spółki z grupy Panattoni Europe.
 • Brała udział w pracach na rzecz Cyfrowego Polsatu w związku z pozyskaniem nowatorskiego finansowania w postaci dodatkowego kredytu (ang. incremental facility) w wysokości 1 mld PLN od wybranych polskich i zagranicznych instytucji finansowych.
 • Brała udział w pracach na rzecz CEDC i Roust w związku z restrukturyzacja i ofertą obligacji high yield o wartości 385 mln USD.
 • Brała udział w pracach na rzecz grupy Empik w związku z kredytem w wysokości 120 mln PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz Goldman Sachs International, Morgan Stanley oraz Lloyds Bank, jako pierwotnym kupującym w zakresie aspektów polskiego prawa w związku z transakcją niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych (senior secured notes) o wartości 300 mln GBP i niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o zmiennej stopie oprocentowania o wartości 290 mln GBP wyemitowanych przez Vougeot Bidco plc oraz innych umów kredytowych. 
 • Brała udział w pracach na rzecz Grupy Pracuj w zakresie umowy kredytowej o wartości 210 mln PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz grupy Bainbridge w związku z finansowaniem nabycia 4 centrów handlowych w Warszawie, Krakowie, Toruniu i Łodzi.
 • Brała udział w pracach na rzecz grupy Kemetyl w zakresie aspektów polskiego prawa w związku z zmianą warunków zadłużenia grupy.
 • Brała udział w pracach na rzecz Pfleiderer Grajewo S.A. w związku z refinansowaniem oraz modyfikacją warunków części istniejącego zadłużenia spółki i jej niektórych podmiotów zależnych, które obejmowały między innymi, umowę kredytu odnawialnego z transzami w wysokości 60 mln EUR oraz 200 mln PLN, umowy kredytu pomocniczego oraz obligacje w wysokości około 322 mln EUR.
 • Brała udział w pracach na rzecz Cyfrowego Polsatu i Polkomtela w związku z aspektami finansowymi transakcji nabycia Midas. 
 • Brała udział w pracach na rzecz Grupy Cyfrowy Polsat w związku z transakcją międzynarodowego finansowania i wartości 12,5 mld PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz Kravco Company przy finansowaniu centrum handlowego Młociny.
 • Brała udział w pracach na rzecz Mayland Real Estate przy finansowaniu centrum Handlowego Riviera w Gdyni.
 • Brała udział w pracach na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. związanych ze wszystkimi aspektami przejęcia Polkomtela sp. z o.o., w tym: (i) negocjowanie umów ze wspólnikami, (ii) emisja i wprowadzenie do obrotu na GPW nowych akcji Cyfrowego Polsatu oraz (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Cyfrowego Polsatu oraz Grupy Polkomtel (obligacji niepodporządkowanych, obligacji pay-in-kind oraz kredytów niepodporządkowanych). Wartość transakcji wyniosła 6,15 mld PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz Berlin Hyp AG w związku z refinansowaniem zadłużenia portfolio nieruchomości Valadu, obejmującego między innymi Centrum Handlowe Janki sp. z o.o. Wartość całego refinansowania wynosiła 324 mln EUR.
   
 • Brała udział w pracach na rzecz Cyfrowego Polsatu w związku z emisją zielonych obligacji serii C o wartości nominalnej 1 mld PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz Cyfrowego Polsatu w związku z emisją obligacji serii B o wartości nominalnej 1 mld PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz Grupy Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem od Grupy ZPR Media 100% udziałów w spółkach posiadających kanały Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock, Polo TV i Vox Music TV oraz 34% udziałów w spółce będącej właścicielem stacji Fokus TV i Nova TV, a także w związku z umową przedwstępną zakupu kolejnych 15% udziałów w tej spółce w przyszłości.
 • Brała udział w pracach na rzecz Grupy Pracuj sp. z o.o. w transakcji sprzedaży pakietu mniejszościowego w Spółce na rzecz TCV, międzynarodowej firmy inwestycyjnej.
 • Brała udział w pracach na rzecz Cyfrowego Polsatu jako emitenta w związku z emisją obligacji na kwotę 1 mld PLN, która jednocześnie była pierwszą na polskim rynku emisją przeprowadzaną na podstawie przepisów nowej ustawy o obligacjach.
 • Brała udział w pracach na rzecz BNP Paribas w związku z nabyciem 90% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej od Rabobank. Wartość transakcji to 4 mld PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz Energa S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji o wartości 2,4 mld PLN na GPW.
 • Brała udział w pracach na rzecz Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji o wartości 680 mln PLN na GPW.
   
 • Brała udział w pracach na rzecz Blackstone 14 centrów logistycznych w Polsce od konsorcjum Panattoni/Standard Life oraz Panattoni/Pramerica, o powierzchni blisko 500 000 m.kw.
 • Brała udział w pracach na rzecz Blackstone Real Estate w związku z nabyciem 100% udziałów spółki Legnicka Development (właściciela Magnolia Park Shopping Center we Wrocławiu) od funduszy inwestycyjnych NFI OCTAVA i Manchester Securities Corporation za 222,5 mln EUR.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Maja Gawrysiuk dołączyła do Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Adwokat, 2018 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2014 r.
 • Dyplom, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, Uniwersytet Warszawski przy współpracy z University of Cambridge, 2015 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły