Skip to main content

Wiktoria Grotkowska-Szostak w swojej praktyce koncentruje się na prawie korporacyjnym, fuzjach i przejęciach oraz prawie własności intelektualnej. Jej doświadczenie obejmuje procesy due diligence oraz doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego, a także prawa własności intelektualnej.

Specjalizacja

 • Prawo spółek
 • Fuzje i przejęcia
 • Ład korporacyjny
 • Prawo własności intelektualnej

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brała udział w pracach na rzecz polskiej spółki zależnej Rentokil Initial plc w związku z nabyciem 100 % akcji w spółce VACO Sp. z o.o.
 • Brała udział w pracach na rzecz Allianz S.E. w związku z przejęciem polskiej działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva oraz nabyciem 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wyniosła ponad 2,5 mld EUR.
 • Uczestniczyła w pracach na rzecz Grupy Polsat Plus w związku z planowanym nabyciem przez Cyfrowy Polsat S.A. zielonych aktywów ZE PAK - udziałów w spółce PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. stanowiących 67% kapitału zakładowego spółki oraz udziałów w spółce Port Praski sp. z o.o. stanowiących ok. 66,94% kapitału zakładowego.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński, 2021 r.
 • Szkoła Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu w Heidelbergu, 2019/2020
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • niemiecki, biegły
 • hiszpański, konwersacyjny