Skip to main content

Szymon Grudzień w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach prawa handlowego związanych z prawem spółek, a także na fuzjach i przejęciach, w tym transakcjach private equity i venture capital oraz różnego rodzaju transakcjach finansowych.

Specjalizacja

 • Prawo spółek
 • Fuzje i przejęcia
 • Refinansowanie
 • Private equity

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz PAK-Polska Czysta Energia w związku z nabyciem spółki celowej należącej do NeoInvestment Group, która odpowiedzialna będzie za budowę farmy wiatrowej „Drzeżewo IV” zlokalizowanej w gminach Potęgowo, Słupsk i Damnica w województwie Pomorskim, składającej się z 23 turbin wiatrowych o łącznej mocy około 50,6 MW.
 • Brał udział w pracach na rzecz globalnej korporacji z branży FMCG przy próbie przejęcia dużego producenta żywności w Polsce.
 • Brał udział w pracach na rzecz PAK-Polska Czysta Energia w związku z nabyciem spółki celowej należącej do Neoinvestment Group, odpowiedzialnej za budowę farmy wiatrowej zlokalizowanej w gminie Człuchów w województwie pomorskim i składającej się z 33 turbin wiatrowych o łącznej mocy około 72,6 MW. Łączna wartość nakładów na projekt szacowana jest na 725 mln PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz Bricks Acquisitions Limited w związku z transakcją sprzedaży ROBYG S.A. na rzecz spółki w całości należącej do TAG Immobilien AG.
 • Brał udział w pracach na rzecz Allianz S.E. w związku z przejęciem polskiej działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva. Przedmiotem transakcji był również zakup 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wynosi ponad 2,5 mld EUR.
 • Brał udział w pracach na rzecz polskiej spółki zależnej Rentokil Initial plc, światowego potentata rynku ochrony przed szkodnikami, w transakcji nabycia 100 % akcji w spółce VACO Sp. z o.o., czołowego na polskim rynku dostawcy usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz profilaktyki i ochrony obiektów przed szkodnikami.
 • Brał udział w pracach na rzecz Value4Capital w związku ze sprzedażą 100% akcji spółki Kom-Eko S.A. na rzecz funduszu, którego wyłącznym doradcą inwestycyjnym jest CEE Equity Partners Limited.
 • Brał udział w pracach na rzecz funduszu private equity przy próbie przejęcia spółki zajmującej się rozwojem i doradztwem w zakresie chmury obliczeniowej.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister Prawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022 r.
 • Międzynarodowy program „Erasmus”, Uniwersytet w Gandawie w Belgii, 2022 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły