Skip to main content

Jarosław Grzesiak jest Partnerem Zarządzającym warszawskiego biura Kancelarii Greenberg Traurig. Jest specjalistą z 25 letnim doświadczeniem z zakresu transakcji na rynkach kapitałowych, z uwzględnieniem emisji i ofert publicznych akcji oraz obligacji w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych, fuzji i przejęć, private equity, a także restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Doradzał przy największych transakcjach, mających znaczący wpływ na polską gospodarkę.

Specjalizacja

 • Rynek papapierów kapitałowych
 • Rynek papierów dłużnych
 • Fuzje i przejęcia
 • Private equity
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Prywatyzacje
 • Złożone finasowania
 • Energetyka i infrastruktura

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował Goldman Sachs International i Morgan Stanley, jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu; Barclays Bank, BofA Securities i Citi, jako współprowadzących księgę popytu oraz Biuro Maklerskie PKO BP i Santander Biuro Maklerskie, jako współprowadzących księgę popytu i współoferujących oraz Bank Pekao, Pekao Investment Banking, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group i Raiffeisen Centrobank, jako współzarządzających, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Allegro.eu na GPW o wartości 9,2 mld PLN (10,6 mld PLN wliczając akcje dodatkowego przydziału). Jest to największa pierwsza oferta publiczna przeprowadzona dotąd w Polsce. 
 • Reprezentował CCC S.A. oraz największego akcjonariusza tej spółki w procesie emisji oraz oferty 13,7 milionów nowych akcji, w ramach której CCC S.A. pozyskała ponad 500 mln PLN wpływów.
 • Reprezentował Grupę Cyfrowy Polsat w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.
 • Reprezentował Goldman Sachs International, poprzez spółkę powiązaną Bricks Acquisition Limited, w związku z wezwaniem do sprzedaży 100% akcji ROBYG S.A. o wartości 1 miliarda PLN.
 • Reprezentował Gremi Media S.A., czołową grupę medialną w Polsce, w procesie ubiegania się o wprowadzenie akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Reprezentował Pfleiderer Grajewo oraz Atlantik w procesie re-IPO połączonej Grupy Plfeiderer na GPW. Wartość publicznej oferty akcji wyniosła 362 mln PLN.
 • Reprezentował Wirtualna Polska Holding S.A. oraz akcjonariusza sprzedającego – European Media Holding S.à r.l., spółkę kontrolowaną przez Innova Capital – w związku z pierwszą ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW.
 • Reprezentował Grupę LOTOS S.A. w związku z ofertą publiczną akcji o wartości 1 miliarda PLN.
 • Reprezentował spółkę Energa S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji o wartości 2,4 mld PLN na GPW.
 • Reprezentował Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w związku z udziałem EBOR w pierwszej ofercie publicznej PKP Cargo i nabyciem 5,27% akcji PKP Cargo. Wartość transakcji to 155,4 mln PLN.
 • Doradzał następującym subemitentom: Deutsche Bank, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities oraz Santander Investment – globalnym koordynatorom największej w historii GPW wtórnej oferty publicznej akcji BZ WBK na GPW o wartości 4,9 miliarda PLN.
 • Doradzał bankom, w tym J.P. Morgan, Morgan Stanley oraz Ipopemie S.A. – globalnym koordynatorom i prowadzącym księgę popytu w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Alior Banku o wartości 2,1 mld PLN;
 • Reprezentował Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji o wartości 680 mln PLN na GPW.
 • Reprezentował Ministerstwo Skarbu Państwa w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na GPW o wartości 5,4 mld PLN.˚
 • Reprezentował akcjonariuszy większościowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w związku ze sprzedażą 25% akcji spółki, w ramach procesu przyśpieszonego budowania księgi popytu.˚
 • Reprezentował Ministerstwo Skarbu Państwa w związku ze sprzedażą 10% akcji PZU S.A. w trybie przyśpieszonego budowania księgi popytu.˚
 • Reprezentował PZU S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną na GPW o wartości powyżej 8 mld PLN.˚
 • Doradzał Kulczyk Oil Ventures przy pierwszej ofercie publicznej na GPW o wartości 314,5 mln PLN.˚
 • Reprezentował Citigroup, Deutsche Bank, ING oraz Dom Maklerski BZ WBK w związku z krajową i międzynarodową ofertą akcji KGHM Polska Miedź S.A. należących do Skarbu Państwa poprzez przyspieszone budowanie księgi popytu.˚
 • Doradzał Credit Suisse przy pierwszej ofercie publicznej spółki ENEA S.A. o wartości ok. 2 mld PLN na GPW.˚
 • Doradzał spółce Cyfrowy Polsat S.A. przy pierwszej ofercie publicznej spółki o wartości 839 mln PLN na GPW.˚
 • Doradzał Credit Suisse First Boston w związku z umową na organizowanie i gwarantowanie sprzedaży akcji TP S.A. należących do Skarbu Państwa o wartości ok.  1,5 mld PLN, a także w zakresie umowy subemisji.˚
 • Reprezentował Merrill Lynch International oraz UniCredit Banca Mobiliare, jako globalnych koordynatorów i menażerów współprowadzących księgę popytu, w związku ze sprzedażą akcji Banku Pekao S.A.˚
 • Doradzał koncernowi farmaceutycznemu IVAX Corporation przy notowaniu akcji spółki na GPW oraz ich wprowadzeniu do publicznego obrotu. IVAX Corporation była pierwszą amerykańską spółką i jedną z pierwszych spółek zagranicznych, której akcje zostały jednocześnie notowane na GPW oraz zagranicznych giełdach papierów wartościowych.˚
 • Doradzał spółce Cyfrowy Polsat S.A. w związku z emisją obligacji o wartości 1 miliarda PLN, która była pierwszą tego typu transakcją na mocy przepisów nowej ustawy o obligacjach.
 • Reprezentował BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH w związku z nabyciem obligacji zamiennych na akcje wyemitowanych przez Zelmer S.A.
 • Reprezentował Spartan Capital Holdings i Eileme 2 AB w związku z emisją obligacji niepodporządkowanych o wartości 542 mln EUR i 500 mln USD.˚
 • Reprezentował Spartan Capital Holdings w związku z nabyciem wartych 1 mld PLN gwarantowanych obligacji Polkomtela o zmiennej stopie oprocentowania.˚
 • Reprezentował Eileme 1 AB w związku z emisją obligacji PIK Notes o wartości 201 mln USD.˚
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. w związku z emisją obligacji wysokooprocentowanych (high yeld) o wartości 350 mln EUR.˚
 • Doradzał Złomrex S.A. w zakresie emisji obligacji wysokooprocentowanych (high yeld) o wartości 170 mln EUR na rynkach międzynarodowych. Emisja ta była jedną z pierwszych tego typu emisji oferowanych przez polskie spółki.˚
 • Doradzał GETIN Bank S.A. S.A. przy uruchomieniu programu emisji papierów dłużnych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Londynie na kwotę 1 mld EUR oraz trzech emisjach obligacji na kwotę przekraczającą 500 mln EUR.˚
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. („Grupa Polsat”) w związku z zawarciem warunkowej umowy sprzedaży 99,99% udziałów w ich spółce zależnej Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Polsat, na rzecz Cellnex Poland sp.z o.o. będącej spółką zależną Cellnex Telecom S.A., czołowego operatora infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie. Wartość transakcji przekracza 7 mld PLN. Grupa Polsat zamierza podjąć długoterminową współpracę z Cellnex Telecom w celu przyspieszenia rozwoju technologii 5G w Polsce, opartej na koncepcji współdzielenia infrastruktury aktywnej i pasywnej, na którą składa się około 7.000 stacji.
 • Reprezentował OANDA Global Corporation w związku z nabyciem Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.
 • Reprezentował Grupę Polsat w transakcji nabycia Grupy Interia.
 • Reprezentował Zygmunta Solorza, założyciela i głównego udziałowca Grupy Polsat, w negocjacjach i zakupie 200 tysięcy testów genetycznych potwierdzających obecność koronawirusa, używanych przez wszystkie laboratoria wykonujące badania urzędowe dla Ministerstwa Zdrowia.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat w związku z zawarciem z Discovery Communications Europe oraz TVN umowy joint-venture dotyczącej utworzenia wspólnej platformy OTT.
 • Reprezentował Agora S.A. w związku z nabyciem 40% udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o.
 • Reprezentował OTB Venture przy pionierskiej na polskim rynku transakcji typu seed funding dotyczącej amerykańskiej spółki Cosmose Inc specjalizującej się w nowych technologiach.
 • Reprezentował fundusz private equity Innova/6 w procesie przejęcia spółek Drukarnia Embe Press S. Bezdek M. Mamcarz sp. z o.o. oraz „CHEMES M. SZPERLIŃSKI” sp. z o.o.
 • Reprezentował CCC S.A. w związku z nawiązaniem strategicznej współpracy biznesowej i kapitałowej na rynku niemieckim z HR Group. W ramach złożonej transakcji transgranicznej CCC S.A. nabyła 30,5% udziałów w HR Group i zbyła 100% udziałów w CCC Germany GmbH.
 • Reprezentował Grupę Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy, za łączną kwotę 638,8 mln PLN.
 • Reprezentował Innova Capital w transakcji wniesienia przez Innova Capital oraz pozostałych wspólników wszystkich udziałów w spółce Profim sp. z o.o. w zamian za nowe udziały w spółce holdingowej grupy kapitałowej Flokk.
 • Reprezentował CVC Capital Partners w związku z zawarciem umowy dotyczącej nabycia Żabka Polska od Mid Europa Partners. Sprzedaż Żabka Polska jest największą transakcją w historii polskiego rynku detalicznego handlu spożywczego i zarazem największą transakcją wyjścia funduszu private equity z inwestycji przeprowadzoną w Polsce.
 • Reprezentował SABMiller plc w związku z polskimi aspektami sprzedaży ich browarów na terenie Europy Centralnej i Wschodniej na rzecz Asahi Group Holdings Ltd, gdzie łączna wartość transakcji wyniosła około 7.3 miliarda EUR.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. oraz Polkomtel S.A. w transakcji nabycia większościowego pakietu akcji spółki Midas S.A. w drodze wezwania publicznego.
 • Reprezentował Empik Media & Fashion S.A. w związku ze sprzedażą akcji spółki Learning Systems Poland S.A. na rzecz Bookzz Holdings Limited.
 • Reprezentował Innova Capital w transakcji nabycia większościowego pakietu akcji PEKAES S.A. od Kulczyk Investments S.A. oraz Kulczyk Holding S.A.
 • Reprezentował PGE S.A., KGHM S.A., ENEA S.A. i Tauron Polska Energia S.A. w transakcji  nabycia od PGE akcji PGE EJ 1, mającej na celu budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. we wszystkich aspektach przejęcia Polkomtel sp. z o.o., obejmujących: (i) negocjowanie umów ze wspólnikami, (ii) emisję i wprowadzenie do obrotu na GPW nowych akcji Cyfrowego Polsatu oraz (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Cyfrowego Polsatu oraz Grupy Polkomtel (obligacji niepodporządkowanych, obligacji pay-in-kind oraz kredytów niepodporządkowanych). Wartość transakcji to 6,15 miliarda PLN.
 • Reprezentował BSH Bosch und Siemens w transakcji nabycia, poprzez publiczne wezwanie do sprzedaży akcji, 100% udziałów w Zelmer S.A.
 • Reprezentował envia Mitteldeutsche Energie AG w pośredniej sprzedaży pakietu kontrolnego akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
 • Reprezentował spółkę Quadra FNX Mining w związku z jej nabyciem przez KGHM Polska Miedź S.A.˚
 • Reprezentował Spartan Capital Holdings w związku z nabyciem spółki Polkomtel za 18,1 mld PLN.˚
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. w związku z nabyciem Telewizji Polsat S.A.;
 • Reprezentował UniCredit w negocjacjach z polskim rządem dotyczących połączenia Banku BPH S.A.
 • z Bankiem Pekao S.A.˚
 • Reprezentował EDF w związku z proponowanym nabyciem akcji ENEA S.A.˚
 • Reprezentował Emperia Holding w związku z obroną przed wrogim przejęciem przez Eurocash,
 • a następnie sprzedażą części działalności dystrybucyjnej na rzecz Eurocash.˚
 • Reprezentował MetLife Inc. w związku z nabyciem Alico od AIG.˚
 • Reprezentował większościowego akcjonariusza WAN S.A. w procesie sprzedaży akcji mniejszościowych na rzecz Morgan Stanley Real Estate.˚
 • Reprezentował Citigroup i Bank Handlowy w Warszawie w związku ze sprzedażą działalności dotyczącej zarządzania aktywami na rzecz Legg Mason, Inc.˚
 • Reprezentował PKN Orlen S.A. w związku z joint venture z firmą Basell Holdings Europe BV w celu utworzenia w Polsce nowej spółki zajmującej się produkcją i dystrybucją poliolefin na podstawie finansowania projektu.˚
 • Reprezentował NRG Energy i Marubeni Corporation przy proponowanym nabyciu akcji Elektrowni Rybnik S.A. na podstawie finansowania projektu.˚
 • Reprezentował Pfleiderer Grajewo oraz Atlantik w związku z transgraniczną restrukturyzacją Grupy Pfleiderer, poprzez transakcję odwrotnego przejęcia Pfleiderer GmbH przez Pfleiderer Grajewo S.A.
 • ze środków pozyskanych z oferty publicznej akcji Pfleiderer Grajewo S.A. Łączna wartość transakcji wyniosła około 744 mln PLN.
 • Reprezentował KGHM Polska Miedź S.A. w związku z restrukturyzacją aktywów telekomunikacyjnych (Polkomtel S.A., Telefonia Dialog S.A.).˚
 • Reprezentował PepsiCo, Inc. przy nabyciu akcji E.Wedel S.A., jej restrukturyzacji oraz sprzedaży majątku na rzecz Cadbury Schweppes, Leaf oraz Groupe Danone.˚
 • Doradzał Ministerstwu Skarbu Państwa w związku z umową z Credit Suisse First Boston na organizowanie i gwarantowanie sprzedaży akcji PKO Banku Polskiego S.A. w ramach jego prywatyzacji.˚
 • Reprezentował ZE PAK w związku z nabyciem KWB Adamów i KWB Konin od Skarbu Państwa.
 • Doradzał RWE AG w związku z proponowanym nabyciem spółki ENEA S.A.˚
 • Doradzał Vattenfall w procesie prywatyzacyjnym Elektrowni „Kozienice” S.A.˚
 • Reprezentował Grupę Cyfrowy Polsat przy zawarciu z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umów kredytów obejmujących kredyty terminowe w wysokości do 11,5 mld PLN oraz kredyty odnawialne w wysokości do 1 mld PLN.
 • Reprezentował Polkomtel podczas negocjacji i przy podpisaniu z instytucjami finansowymi umowy dotyczącej refinansowania zadłużenia. Nowa umowa opiewała łącznie na 7,95 mld PLN (około 2 miliardy EUR).
 • Reprezentował konsorcjum ponad 20 banków polskich i międzynarodowych, w tym Crédit Agricole, Santander Bank, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, Bank Handlowy oraz Bank PKO BP w związku z zawarciem z KGHM Polska Miedź S.A. umowy niezabezpieczonego, odnawialnego kredytu na kwotę 2,5 mld USD.
 • Reprezentował Spartan Capital Holdings w związku z finansowaniem wykupu lewarowanego w celu nabycia spółki Polkomtel za kwotę 18,1 miliarda PLN.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. w związku z finansowaniem pozyskanym na nabycie spółki Telewizja Polska S.A.˚

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Jarosław Grzesiak dołączył do Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

 • Partner zarządzający warszawskiego biura Greenberg Traurig (poprzednio Dewey & LeBoeuf) od 2012 r.
 • Partner zarządzający warszawskiego biura Dewey & LeBoeuf (poprzednio Dewey Ballantine) w latach 1999-2012
 • Dyrektor Departamentu Prawnego, PepsiCo, Inc. w Polsce, w latach 1995-1999
 • Associate, Dewey Ballantine, w latach 1991-1994

Sukcesy i wyróżnienia

 • Chambers Global: wyróżniony jako „Eminent Practitioner” w Prawie korporacyjnym/M&A (2021) i w Rynkach kapitałowych Equity (2021); Nr 1 w Prawie korporacyjnym/M&A (2008-2020) i w Rynkach kapitałowych Equity (2015-2020); Nr 2 w Rynkach kapitałowych Equity (2013-2014), Nr 3 w Bankowości i finansach (2010)
 • Chambers Europe: wyróżniony jako „Eminent Practitioner” w Prawie korporacyjnym/M&A (2021), Rynkach kapitałowych Equity (2021) oraz Private Equity (2021); Nr 1 w Prawie korporacyjnym/M&A (2007-2020) oraz w Rynkach kapitałowych Equity (2015-2020), Nr 2 w Private Equity (2014-2020), w Rynkach kapitałowych Equity (2007-2014) oraz Nr 3 w Bankowości i finansach (2010)
 • EMEA Legal 500: wyróżniony w „Hall of Fame” w kategorii Rynki kapitałowe (2020-2021) oraz Rynki kapitałowe Equity (2018), wiodący prawnik w kategorii Rynki kapitałowe (2019), Private Equity (2018-2021) oraz Prawo Korporacyjne/M&A (2018-2021); wiodący prawnik w kategorii Rynki kapitałowe Equity (2013-2018); rekomendowany w kategoriach Rynki kapitałowe Debt (2008-2017), Prawo korporacyjne/M&A (2016-2017), Private Equity (2017), Bankowość i finanse (2013, 2016-2019, 2021) oraz Restrukturyzacja i upadłość (2016-2017, 2021)
 • IFLR1000: „Lider rynku” w kategoriach: Fuzje i Przejęcia (2011, 2013-2020); Rynki kapitałowe (2012-2020), Bankowość (2008-2010, 2015-2020), Energetyka i infrastruktura (2016-2020), Finansowanie projektów (2016-2020), Restrukturyzacja i upadłość (2016-2020)
 • Acritas Stars™ Independently Rated Lawyers: wyróżniony jako “Star Lawyer” (2020 r.)
 • Best Lawyers: Prawnik Roku w Polsce w kategorii Rynki Kapitałowe (2018, 2014), Prawnik Roku w Polsce kategorii Fuzje i Przejęcia (2016), Prawnik Roku w Polsce w kategorii Private Equity (2013), rekomendowany w kategorii: Prawo Spółek, Rynki Kapitałowe, Private Equity, Fuzje i Przejęcia (od 2010 r.)
 • Rzeczpospolita: prawnik lider w kategorii Fuzje i przejęcia, restrukturyzacje i upadłości (2019); wicelider w kategorii Prawo Korporacyjne / M&A / Prywatyzacja / Restrukturyzacja (2015-2016); najlepszy prawnik w kategorii Prawo Korporacyjne / M&A / Prywatyzacja / Restrukturyzacja (2014); rekomendowany prawnik w kategoriach: M&A / Prywatyzacja / Restrukturyzacja (2017-2018); Przygotowanie wejścia na giełdę/Rynki kapitałowe i papiery wartościowe (2013-2015); Organizacja finansowania projektów (2009-2010, 2012) 
 • Rzeczpospolita: „Prawnik 30-lecia” (2018)
 • Acritas Stars™ Independently Rated Lawyers: wyróżniony jako „Star Lawyers” (2018)
 • AI Acquisition International, Excellence Award 2016, Prawnik Roku w kategorii Fuzje i Przejęcia.
 • Expert Guides: wiodący ekspert w kategorii Fuzje i Przejęcia (2016)
 • Lawyer Monthly 2013: Najlepszy prawnik w Polsce w kategorii Fuzje i Przejęcia
 • Forbes (polska edycja): Najlepszy prawnik Rynku Kapitałowego (2013)
 • The American Lawyer: wyróżniony jako „Dealmaker of the Week” (2011)
 • PLC: Private Equity: Rekomendowany w kategorii private equity (2008)
 • Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Adwokat, 1995 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1990 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły