Skip to main content

Maciej Jabłoński koncentruje swoją praktykę na zagadnieniach prawa handlowego związanych z prawem spółek, w tym na transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach na rynku kapitałowym.

Specjalizacje

 • Prawo spółek
 • Fuzje i przejęcia
 • Rynki kapitałowe

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz Goldman Sachs oraz UBS, jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu, mBank oraz PKO BP Biura Maklerskiego jako współprowadzących księgę popytu oraz pośredniczących w ofercie publicznej akcji oferowanych i WOOD & Company jako współprowadzącego księgę popytu, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji STS Holding S.A. na GPW (wartość transakcji wyniosła ponad 1,1 mld PLN).
 • Brał udział w pracach na rzecz Goldman Sachs, Citi, oraz Trigon Dom Maklerski jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu, Numis Securities Limited jako współprowadzącego księgę popytu oraz mBank jako współmenadżera oferty, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Grupy Pracuj S.A. na GPW (wartość transakcji wyniosła ponad 1,1 mld PLN).
 • Brał udział w pracach na rzecz polskiej spółki zależnej Rentokil Initial plc w związku z nabyciem 100 % akcji w spółce VACO Sp. z o.o.
 • Brał udział w pracach na rzecz Allianz S.E. w związku z przejęciem polskiej działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva oraz nabyciem 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wyniosła ponad 2,5 mld EUR.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister prawa, Uniwersytet Śląski, 2021 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły