Skip to main content

Maciej Jabłoński koncentruje swoją praktykę na zagadnieniach prawa handlowego związanych z prawem spółek, w tym na transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach na rynku kapitałowym.

Specjalizacje

  • Prawo spółek
  • Fuzje i przejęcia
  • Rynki kapitałowe

Kompetencje

Doświadczenie

  • Brał udział w pracach na rzecz Allianz S.E. w związku z przejęciem polskiej działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva. Przedmiotem transakcji jest również zakup 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wynosi ponad 2,5 mld EUR.

Kwalifikacje

Wykształcenie
  • Magister prawa, Uniwersytet Śląski, 2021 r.
Posiadane uprawnienia
  • Polska
Znajomość języków
  • Polski, ojczysty
  • Angielski, biegle