Skip to main content

Aleksander Kłys w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem nieruchomości oraz prawem zobowiązań. Bierze udział w transakcjach sprzedaży i nabycia nieruchomości oraz spółek nieruchomościowych. Sporządza raporty due diligence nieruchomości, spółek i aktywów. W sferze jego zawodowych zainteresowań leżą Warunki Kontraktowe FIDIC.

Specjalizacja

 • Nieruchomości
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości oraz spółek
 • Prawo zobowiązań
 • Warunki Kontraktowe FIDIC

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., funduszu zarządzanego przez Abris Capital Ltd., w związku z nabyciem Scanmed S.A. 
 • Brał udział w badaniach due diligence nieruchomości na całym rynku europejskim z ramienia Kingfisher plc.°
 • Brał udział w pracach związanych z przygotowywaniem dokumentacji transakcyjnej oraz z zakresu ochrony danych osobowych w międzynarodowym dziale prawnym z siedzibą w Londynie.°
 • Brał udział w pracach związanych ze sporządzaniem opinii prawnych, przygotowywaniem dokumentacji transakcyjnej, w tym umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych oraz umów sprzedaży udziałów, jak również uczestniczył przy sporządzaniu dokumentacji upadłościowej i restrukturyzacyjnej.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Aleksander Kłys dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister prawa, Akademia Leona Koźmińskiego, 2019 r.
 • Licencjat, Zarządzanie, Akademia Leona Koźmińskiego, 2017 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • Polski, ojczysty
 • Angielski, biegle
 • Niemiecki, konwersacyjny