Skip to main content
Ireneusz Matusielański

Ireneusz Matusielański w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach polskiego prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć spółek publicznych oraz transakcji na rynkach kapitałowych. Ponadto, od 1995 r. jest zarejestrowanym maklerem papierów wartościowych.

Specjalizacja

 • Prawo spółek
 • Prawo papierów wartościowych
 • Fuzje i przejęcia

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował Benefit Systems S.A. w procesie pozyskania środków w celu dalszego rozwoju grupy Benefit Systems S.A. w drodze: (i) emisji 184.000 akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; oraz (ii) zbycia (dalszej odsprzedaży) 100.000 akcji własnych Spółki. 
 • Doradzał spółce Gremi Media S.A., czołowej grupie medialnej w Polsce, w procesie ubiegania się o wprowadzenie akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Reprezentował Alior Bank w związku z przeprowadzaną ofertą publiczną o wartości 2,2 mld PLN praw poboru i akcji nowej emisji oraz dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na GPW.
 • Reprezentował Bank Pocztowy przy pierwszej emisji obligacji Banku w ramach publicznego programu emisji obligacji skierowanego do inwestorów detalicznych o łącznej wartości do 1 mld PLN.
 • Reprezentował Alior Bank przy ustanowieniu publicznego programu emisji obligacji, o łącznej wartości do 800 mln PLN.
 • Reprezentował banki inwestycyjne UBS Limited oraz WOOD & Company Financial Services, w transakcji sprzedaży w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu 7,8% akcji spółki CCC S.A. o wartości ponad 511 mln PLN.
 • Reprezentował Grupę LOTOS S.A. w związku z ofertą publiczną akcji o wartości 1 mld PLN.
 • Reprezentował BNP Paribas podczas oferty publicznej akcji na GPW. Wartość oferty wyniosła 231,2 mln PLN.
 • Reprezentował Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w związku z udziałem EBOR w pierwszej ofercie publicznej PKP Cargo i nabyciem 5,27% akcji PKP Cargo. Wartość transakcji wyniosła 155,4 mln PLN.
 • Doradzał globalnym koordynatorom: Citigroup Global Markets Ltd, DM BH, Société Générale, UBS oraz Deutsche Bank AG, London Branch, a także współprowadzącym księgę popytu: DM PKO BP, DI BRE, DM BZ WBK oraz Wood&Co, w związku z pierwszą ofertą publiczną Polskiego Holdingu Nieruchomości na GPW o wartości 238,6 mln PLN.
 • Doradzał bankom Barclays Capital, J.P. Morgan, Morgan Stanley oraz Ipopemie S.A. – globalnym koordynatorom i prowadzącym księgę popytu w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Alior Banku o wartości 2,1 mld PLN.
 • Reprezentował Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji na GPW o wartości 680 mln PLN.
 • Reprezentował UniCredit w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Open Finance S.A. na GPW o wartości 445,5 mln PLN.˚
 • Reprezentował PZU S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną na GPW o wartości powyżej 8 mld PLN.˚
 • Reprezentował PGE Polska Grupa Energetyczna przy pierwszej ofercie publicznej o wartości ok. 6 mld PLN na GPW.˚
 • Doradzał UniCredit S.p.A. w związku z ofertami publicznymi praw do akcji oraz notowaniem akcji nowych emisji o wartościach 7,5 mld EUR, 4 mld EUR i 3 mld EUR, na giełdach GPW, Borsa Italiana S.p.A. oraz Deutsche Borse AG.˚
 • Reprezentował Citigroup, Deutsche Bank, ING oraz Dom Maklerski BZ WBK w związku z krajową i międzynarodową ofertą akcji KGHM Polska Miedź należących do Skarbu Państwa w trybie przyśpieszonego budowania księgi popytu.˚
 • Doradzał CEDC w zakresie oferty publicznej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.˚
 • Fleet Holdings w związku z proponowaną pierwszą ofertą publiczną akcji na GPW.˚
 • Credit Suisse, Concorde i DiBRE w związku z proponowaną pierwszą ofertą publiczną akcji spółki ViOil Holding S.A. na GPW.˚
 • Reprezentował akcjonariuszy większościowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w związku ze sprzedażą 25% akcji spółki.˚
 • Reprezentował Ministerstwo Skarbu Państwa w związku ze sprzedażą 10% akcji PZU S.A. o wartości 3,2 mld PLN w trybie przyśpieszonego budowania księgi popytu.˚
 • Reprezentował DnB NOR Markets, Inc. (część DnB NOR Bank ASA) i Pareto Securities AS w związku z pierwszą ofertą publiczną spółki Morpol ASA na giełdzie w Oslo o wartości 144 mln EUR.˚
 • Doradzał IVAX przy nabyciu Polfa Kutno, notowaniu akcji IVAX na GPW oraz ich wprowadzeniu do publicznego obrotu. IVAX była pierwszą amerykańską spółką, której akcje były jednocześnie notowane na GPW oraz zagranicznych giełdach papierów wartościowych.˚
 • Reprezentował Dominet Bank jako emitenta obligacji w związku z programem emisji obligacji podporządkowanych na kwotę 80 mln PLN oraz programem emisji obligacji zabezpieczonych na kwotę 30 mln PLN na rynku niepublicznym.˚
 • Reprezentował Bank Przemysłowo Handlowy PBK w związku z uruchomieniem wieloletniego programu emisji obligacji o łącznej wartości 8 mld PLN.˚
 • Doradzał Credit Suisse First Boston w związku ze sprzedażą akcji TP należących do Kompanii Węglowej o wartości ok. 419 mln PLN.˚
 • Reprezentował Bank Austria Creditanstalt AG (BACA) w zakresie prawa polskiego w związku z notowaniem akcji banku na Giełdzie w Wiedniu oraz reprezentował BACA i CA IB Securities w związku z wprowadzeniem akcji BACA do obrotu w Polsce i notowaniem akcji na GPW. BACA jest pierwszą spółką zagraniczną, która jest notowana na GPW.˚
 • Doradzał bankowi inwestycyjnemu przy organizacji emisji obligacji zamiennych przez Prokom Software.˚
 • Doradzał Grupie BNP Paribas w transakcji nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska za 3,25 mld PLN.
 • Doradzał Emperia Holding S.A. w związku z podpisaniem umowy inwestycyjnej z MAXIMA GRUPĖ, UAB. Zgodnie z umową, MAXIMA ogłosiła wezwanie do sprzedaży 100% akcji Emperii.
 • Reprezentował Alior Bank przy zawarciu umowy dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH od podmiotów powiązanych GE Capital.
 • Reprezentował BNP Paribas w związku z nabyciem 90% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej od Rabobank. Wartość transakcji wyniosła 4 mld PLN.
 • Doradzał Abris Capital Partners w transakcji nabycia większościowego pakietu akcji Investors Holding w związku z inwestycją Investors Holding w akcje BPH TFI.
 • Reprezentował Emperia Holding w związku z obroną przed wrogim przejęciem przez Eurocash, a następnie sprzedażą części działalności dystrybucyjnej na rzecz Eurocash.˚
 • Doradzał BNP Paribas w związku z nabyciem polskich aktywów bankowych i finansowych grupy Fortis, z uwzględnieniem Fortis Bank Polska S.A. oraz Dominet Bank S.A.˚
 • Doradzał Torfarm przy bezpośrednim i pośrednim nabyciu Prosper S.A.˚
 • Doradzał UniCredit w związku z fuzją Banku BPH i Banku Pekao, w tym reprezentował UniCredit w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Bankowego oraz notowaniem w trybie dual listing na GPW.˚
 • Doradzał Emperii Holding S.A. w związku z finalizacją procesu wyboru inwestora strategicznego dla Spółki.
 • Doradzał amerykańskiemu koncernowi farmaceutycznemu IVAX Corporation w kwestiach polskiego prawa w związku z przejęciem IVAX przez Teva Pharmaceuticals i połączeniem obu firm.˚
 • Reprezentował PKN Orlen w procesie prywatyzacji Rafinerii Gdańskiej i w związku z projektem utworzenia tzw. niezależnego operatora logistycznego.˚
 • Doradzał przy restrukturyzacji działalności maklerskiej prowadzonej w ramach grupy BPH PBK, w tym w procesie łączenia i podziału domów maklerskich.˚
 • Reprezentował Baring Private Equity Partners w związku z restrukturyzacją inwestycji w CR Media Consulting.˚

˚ Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Ireneusz Matusielański dołączył do zespołu Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Chambers Global: Nr 2 w Rynkach Kapitałowych Equity (2013-2020)
 • Chambers Europe: Nr 2 w Rynkach Kapitałowych Equity (2012-2020)
 • EMEA Legal 500: „Hall of Fame” w kategorii Rynki Kapitałowe (2020), „Leading individual” w Rynkach Kapitałowych (2019-2020) oraz w kategorii Fuzje i Przejęcia (2019-2020), „Leading lawyer” w Rynkach Kapitałowych: Equity (2014-2018), rekomendowany w Rynkach Kapitałowych: Debt (2016-2018)
 • IFLR1000: „Hghly Regarded” w kategorii Rynki Kapitałowe: Debt (2018-2020) oraz Fuzje i Przejęcia (2019-2020), rekomendowany w kategorii Fuzje i Przejęcia (2016-2018), „Leading lawyer” w kategorii Rynki Kapitałowe Debt (2011-2017)
 • Expert Guides: „Leading Expert” w Rynkach Kapitałowych (2016)
 • Best Lawyers: rekomendowany w Rynkach Kapitałowych w Polsce (od 2010 r.) 
 • Rzeczpospolita: rekomendowany w Przygotowaniu wejścia na giełdę/rynkach kapitałowych i papierach wartościowych (2009-2011)
 • Związek Maklerów i Doradców
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 1992 r.
 • Makler papierów wartościowych, 1995 r.
 • Egzamin sędziowski, 1991 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 1988 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły