Skip to main content
Michał Niećko

Michał Niećko w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem nieruchomościowym. Wspiera zagranicznych i krajowych inwestorów przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz w kwestiach korporacyjnych i związanych z umowami.

Specjalizacja

 • Transakcje nieruchomościowe
 • Finansowanie nieruchomości
 • Zarządzanie najmem

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz Invesco Real Estate przy nabyciu jednego z najbardziej charakterystycznych i najnowocześniejszych budynków biurowych w Warszawie, Q22. Nabycie Q22 było największą transakcją inwestycyjną na rynku nieruchomości biurowych w Polsce w 2016 roku i jedną z największych tego typu transakcji w regionie EŚW.
 • Brał udział w pracach na rzecz Rockastle Global Real Estate w związku z nabyciem centrum handlowego położonego w Krakowie - Bonarka City Center. Wartość transakcji to 361 milionów EUR, co sprawia, że transakcja ta pod względem wartości jest największą transakcją na polskim rynku nieruchomościowym w 2016 r.
 • Wspierał międzynarodowego inwestora w związku z nabyciem biurowców Prosta Office Centre oraz Trinity Park II poprzez przejęcie spółek specjalnego przeznaczenia będących właścicielami owych nieruchomości.
 • Doradzał Invesco przy transakcji forward funding dotyczącej budowy szytego na miar centrum dystrybucyjnego dla pojedynczego najemcy, o łącznej powierzchni GLA wynoszącej ok. 165 tys. m.kw.
 • Doradzał Invesco przy transakcji forward funding dotyczącej budowy parku logistycznego dla wielu najemców w pobliżu Wrocławia.
 • Wspierał Invesco Hotel Investments w związku ze zbyciem hoteli w Gdańsku i Wrocławiu.
 • Brał udział w pracach na rzecz Invesco Real Estate w związku ze sprzedażą biurowca Zaułek Piękna w Warszawie.
 • Wspierał wiodącego działającego w Polsce developera w związku z wewnętrzną restrukturyzacją zobowiązań w wysokości 500 mln EUR i przenoszeniem tytułu własności nieruchomości  na terenie całej Polski.
 • Brał udział w pracach związanych z przygotowywaniem umów sprzedaży oraz umów najmu.
 • Brał udział w pracach związanych z badaniem stanu prawnego nieruchomości (due diligence), w szczególności w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, umów najmu oraz dzierżawy.°
 • Brał udział w pracach na rzecz Invesco Real Estate w związku z badaniem due diligence i refinansowaniem centrum handlowego Galeria Kazimierz w Krakowie i budynku biurowego Crown Square w Warszawie.
 • Brał udział w pracach na rzecz Invesco Real Estate związanych z finansowaniem nabycia Q22.
 • Brał udział w pracach związanych z finansowaniem i refinansowaniem nieruchomości.°
 • Brał udział w pracach na rzecz Invesco Real Estate w związku z wieloma aspektami zarządzania aktywami, w tym komercjalizacją, rekomercjalizacją, odnowieniem i przebudową oraz bieżącym zarządzaniem nieruchomością – centrum handlowym Galeria Kazimierz.

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Michał Niećko dołączył do Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2019 r.
 • Magister prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły