Skip to main content
Prof. dr hab. Adam Opalski

Prof. dr hab. Adam Opalski specjalizuje się w prawie handlowym, prawie prywatnym międzynarodowym i prawie cywilnym. Jest redaktorem i współautorem najobszerniejszego komentarza do przepisów kodeksu spółek handlowych o spółce akcyjnej i autorem wiodących polskich monografii poświęconych prawu grup spółek, europejskiemu prawu spółek, radzie nadzorczej spółki akcyjnej oraz instytucji kapitału zakładowego.

Współautor nowelizacji kodeksu spółek handlowych dotyczących: transgranicznego łączenia się spółek, reformy struktury majątkowej spółki z o.o., reformy kapitału zakładowego spółki akcyjnej, reformy walnego zgromadzenia spółki akcyjnej oraz nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącej prokury.

Kompetencje

Doświadczenie

 • Doradzał CCC S.A. w procesie dokapitalizowania spółki i restrukturyzacji zadłużenia.
 • Doradzał Gremi Media S.A. w przygotowaniu pierwszej oferty publicznej akcji na GPW.
 • Doradzał Atlantik S.A. w restrukturyzacji Grupy Pfleiderer.
 • Doradzał Energa S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji na GPW o wartości 2,4 mld PLN.
 • Doradzał Zespołowi Elektrowni “Pątnów-Adamów-Konin” S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji na GPW o wartości 680 mln PLN.
 • Doradzał Ministerstwu Skarbu Państwa w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na GPW o wartości 5,4 mld PLN.˚
 • Doradzał Raiffeisen Bank Polska S.A. w procesie restrukturyzacji.
 • Doradzał Alior Bank przy zawarciu umowy dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH od podmiotów powiązanych GE Capital.
 • Doradzał Kompanii Piwowarskiej S.A. w sporze dotyczącym praw do akcji, w tym przed Sądem Najwyższym.
 • Doradzał Orlen Upstream w nabyciu FX Energy Inc.
 • Doradzał BNP Paribas w transakcji nabycia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. od Rabobank o wartości 4 mld PLN.
 • Doradzał Energa S.A. w sporze korporacyjnym dotyczącym prawa głosu z akcji spółki.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. przy nabyciu Metelem Holding Company Limited, jedynego wspólnika Polkomtel, w zamian za akcje Cyfrowego Polsatu. Wartość transakcji wyniosła 6,15 mld PLN.
 • Doradzał DZ Bank w związku z restrukturyzacją działalności prowadzonej w Polsce.
 • Doradzał PKO BP Bank przy nabyciu Nordea Bank Polska, Nordea Life and Nordea Finance. Wartość transakcji wyniosła 3,5 mld PLN.
 • Doradzał PKN Orlen S.A. w procesie odszkodowawczym oraz w związku z zagadnieniem korporacyjnym dotyczącym istotnej spółki zależnej z grupy PKN Orlen.
 • Reprezentował PZU S.A. w postępowaniach sądowych dotyczących podziału zysku w kwocie 3.2 mld PLN, w tym przed Sądem Najwyższym.
 • Doradzał Raiffeisen Bank International AG w związku z nabyciem 70% udziałów w Polbank EFG.˚
 • Doradzał Spartan Capital Holdings w związku z nabyciem spółki Polkomtel S.A. za 18,1 mld PLN, w tym uzyskaniem finansowania na nabycie (wykup lewarowany).˚
 • Doradzał PZU S.A. w zróżnicowanych kwestiach korporacyjnych.
 • Doradzał akcjonariuszom spółki Cyfrowy Polsat S.A. w związku ze sprzedażą 25% akcji spółki w ramach procesu przyśpieszonego budowania księgi popytu.˚
 • Doradzał spółce Cyfrowy Polsat S.A. w związku z nabyciem Telewizji Polsat S.A. ˚
 • Doradzał Investors Holding w związku z nabyciem 100% udziałów w DWS Polska TFI.˚
 • Doradzał Innova Capital w związku z inwestycją w akcje banku Meritum Bank dokonaną przez EBOiR oraz WCP Cooperatief U.A.˚
 • Brał udział jako ekspert w kilku postępowaniach arbitrażowych w przedmiocie sporów korporacyjnych między Vivendi S.A. i Deutsche Telekom AG dotyczących inwestycji w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.˚
 • Brał udział jako ekspert w arbitrażu inwestycyjnym między Vivendi S.A. a Rzeczpospolitą Polską.˚
 • Doradzał AnaCap w związku z nabyciem FM Bank PBP.
 • Doradzał Energa S.A. w sprawach związanych ze strukturą grupy kapitałowej.
 • Doradzał Emperia Holding w związku z obroną przed wrogim przejęciem przez Eurocash.˚
 • Doradzał Telekomunikacji Polskiej S.A. przy zawieraniu ugody w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym wszczętym przez Danish Polish Telecommunications Group I/S.˚

˚ Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Adam Opalski dołączył do Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

 • Asystent (w latach 1998-2003), adjunkt (w latach 2003-2009), profesor (od 2009 r.), Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego

Sukcesy i wyróżnienia

 • Indywidualna nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, za monografię pt. "Europejskie prawo spółek", 2011 r.
 • Wyróżnienie za rozprawę habilitacyjną w Konkursie „Państwa i Prawa”, 2009 r.
 • Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law w Hamburgu, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Deutscher Akademischer Austauschdienst.
 • Członek grupy roboczej European Company Law Experts, od 2016 r.
 • Członek grupy roboczej ds. wypracowania europejskiej ustawy wzorcowej o spółkach (European Model Company Act), od 2013 r.
 • Wiceprzewodniczący zespołu przy Ministrze Rozwoju do spraw wprowadzenia prostej spółki akcyjnej, od 2016 r.
 • Członek zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw reformy prawa spółek, 2006–2015 r.
 • Radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Profesor nauk prawnych, 2013 r.
 • Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 2009 r.
 • Doktor habilitowany, Uniwersytet Warszawski, 2007 r.
 • Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski, 2002 r.
 • Radca prawny w Warszawie, od 2002 r.
 • Magister prawa, summa cum laude, Uniwersytet Warszawski, 1997 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • niemiecki, biegły