Skip to main content

Krzysztof Popławski w swojej praktyce zajmuje się zagadnieniami z zakresu postępowań spornych, w szczególności arbitrażem międzynarodowym i krajowym oraz sporami przed sądami powszechnymi.

Specjalizacja

 • Arbitraż handlowy
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Postępowania sądowe

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz polskiej spółki zależnej Rentokil Initial plc w związku z nabyciem 100 % akcji w spółce VACO Sp. z o.o.
 • Brał udział w pracach na rzecz White Stone Development przy nabyciu gruntu o powierzchni 200 tysięcy m.kw. na warszawskich Bielanach, składającego się z ponad 100 działek.
 • Brał udział w pracach na rzecz Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., fundusz zarządzany przez Abris Capital Ltd., w związku z nabyciem Scanmed S.A.
 • Bierze udział w pracach na rzecz jednego z największych funduszy inwestycyjnych nieruchomości Środkowo-Wschodniej Europy w związku ze sporem transakcyjnym toczącym się przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC).
 • Brał udział w pracach na rzecz mBank S.A. w związku z obroną przed roszczeniami ok. 1.300 powodów dochodzonymi w postępowaniu grupowym przed sądami polskimi, w tym Sądem Najwyższym, związanymi z kredytami hipotecznymi denominowanymi w walutach obcych.
 • Brał udział w pracach na rzecz Michaela Ehrensteina w związku ze sporem sądowym dotyczącym bezprawnego rozwiązania kancelarii prawnej Ehrenstein Charbonneau Calderin rozpatrywanym przez Miami-Dade Circuit Court.°
 • Brał udział w pracach na rzecz funduszu inwestycyjnego nieruchomości CK Holding Group w związku ze sporem sądowym dotyczącym defraudacji środków inwestorów rozpatrywanym przez Miami-Dade Circuit Court.

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Krzysztof Popławski dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • III miejsce w kategorii mówca w Konkursie Central and East European Moot Court odbywającym się w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, 2019 r.
 • Nagroda dla najlepszego studenta, Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski, 2018 r.
 • Nagroda dla ex aequo najlepszego studenta, Centrum Prawa Brytyjskiego, Uniwersytet Warszawski, 2019 r.
Aplikant, Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2020 r.
 • Dyplom, Centrum Prawa Brytyjskiego, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Juris Anglia Scientia we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, 2019 r.
 • Dyplom, Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski, we współpracy z Georgia State University oraz Emory University w Atlancie, 2018 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • hiszpański, konwersacyjny