Skip to main content
Wojciech Rzeczyca

Wojciech Rzeczyca w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem nieruchomości. Uczestniczy w transakcjach sprzedaży i nabycia nieruchomości oraz spółek nieruchomościowych z udziałem polskich i zagranicznych inwestorów. Ponadto bierze udział w badaniach due diligence.

Specjalizacja

  • Transakcje nabycia i sprzedaży nieruchomości
  • Badanie stanu prawnego nieruchomości i spółek
  • Prawo spółek

Kompetencje

Doświadczenie

  • Brał udział w badaniach due diligence nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem analizy umów najmu, zagadnień z zakresu własności intelektualnej oraz spraw korporacyjnych.
  • Brał udział w pracach związanych z przygotowywaniem dokumentacji transakcyjnej oraz korporacyjnej.

Kwalifikacje

Wykształcenie
  • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2019 r.
Posiadane uprawnienia
  • Polska
Znajomość języków
  • polski, ojczysty
  • angielski, biegły