Skip to main content

Bartosz Skalski w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach z zakresu bankowości i finansów oraz prawa korporacyjnego. Zajmuje się finansowaniem transakcji budowli farm wiatrowych, finansowaniem nieruchomości, refinansowaniem zadłużenia oraz syndykacją kredytów. Ma doświadczenie w sporządzaniu dokumentów zabezpieczeń,  a także gromadzeniu i weryfikacji dokumentów związanych z warunkami zawieszającymi i wynikającymi z wykorzystania kredytu.

Specjalizacja

 • Bankowość i finanse
 • Prawo korporacyjne

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz funduszu inwestującego w nieruchomości oraz największego zarządcy centrów handlowych w Polsce, przy utworzeniu dwóch przedsięwzięć typu joint venture, które będą zarządzały portfelem obiektów handlowych oraz nieruchomości biurowych.°
 • Brał udział w pracach przy udzieleniu finansowania w związku z transakcją nabycia przez fundusz inwestycyjny centrum handlowego w Opolu od międzynarodowej grupy zarządzającej inwestycjami.°
 • Brał udział w pracach na rzecz banków, w związku z finansowaniem udzielonym spółkom na finansowanie budowy i eksploatacji sześciu lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy około 150 MW.°
 • Brał udział w pracach na rzecz zagranicznego banku, w związku z syndykacją kredytów inwestycyjnych na banki krajowe.°
 • Brał udział w pracach na rzecz spółki zależnej Ghelamco Group przy refinansowaniu zadłużenia finansowego oraz pozyskaniu dodatkowych środków finansowych na bieżącą działalność. Finansowanie zostało udzielone na łączną kwotę 312,5 mln EUR.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Bartosz Skalski dołączył do Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister Prawa, Uniwesytet Kartydnała Stefana Wyszyńskiego, 2022 r.
 • Szkoła Prawa i Gospodarki Chińskiej, Uniwersytet Warszawski, 2021 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • francuski, konwersacyjny