Skip to main content
Tomasz Szekalski

W swojej praktyce Tomasz Szekalski zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa papierów wartościowych i prawa spółek. Tomasz brał udział w ofertach publicznych akcji na rynku pierwotnym i wtórnym na GPW, krajowych
i zagranicznych transakcjach fuzji i przejęć oraz reorganizacjach przedsiębiorstw.

Specjalizacja

 • Prawo rynków kapitałowych
 • Fuzje i przejęcia

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz Alior Bank S.A. przy ustanowieniu publicznego programu emisji obligacji, którego łączna wartość wyniesie maksymalnie 1,2 mld PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz Alior Bank w związku z przeprowadzaną ofertą publiczną o wartości 2,2 mld PLN dotyczącą praw poboru i akcji nowej emisji oraz dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na GPW.
 • Brał udział w pracach na rzecz Pfleiderer oraz Atlantik S.A. w związku z re-IPO połączonej Grupy Plfeiderer na GPW. Wartość publicznej oferty akcji wyniosła 362 mln PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz Grupy LOTOS S.A. w związku z ofertą publiczną akcji o wartości 1 mld PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz BNP Paribas w związku z ofertą publiczną akcji notowanych na GPW. Wartość oferty wynosiła 231,2 mln PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz spółki Energa S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji o wartości 2,4 mld PLN na GPW.
 • Brał udział w pracach na rzecz CVC Capital Partners w związku z nabyciem spółki Żabka Polska S.A.
 • Brał udział w pracach na rzecz Anheuser-Busch InBev w zakresie aspektów prawa polskiego dotyczących sprzedaży na rzecz Asahi Group Holdings, Ltd. przedsiębiorstw będących poprzednio własnością SABMiller Limited w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii o łącznej uzgodnionej wartości 7,3 mld EUR.
 • Brał udział w pracach na rzecz Alior Bank przy zawarciu umowy dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH od podmiotów powiązanych GE Capital. Wartość transakcji wyniosła 1,5 mld PLN.
 • Brał udział w pracach na rzecz Pfleiderer Grajewo S.A. i Atlantik w związku z transgraniczną restrukturyzacją Grupy Pfleiderer, w drodze odwrotnego przejęcia Pfleiderer GmbH przez Pfleiderer Grajewo S.A. ze środków pozyskanych z oferty publicznej akcji Pfleiderer Grajewo S.A. Łączna wartość transakcji wyniosła około 744 mln PLN.
 • Reprezentował fundusz private equity Innova Capital w związku z nabyciem większościowego pakietu akcji spółki PEKAES S.A. od Kulczyk Investments S.A. i Kulczyk Holding S.A.
 • Brał udział w pracach na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. we wszystkich aspektach przejęcia Polkomtel sp. z o.o., w tym: (i) negocjowanie umów ze wspólnikami, (ii) emisja i wprowadzenie do obrotu na GPW nowych akcji Cyfrowego Polsatu oraz (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Cyfrowego Polsatu oraz Grupy Polkomtel (obligacji niepodporządkowanych, obligacji pay-in-kind oraz kredytów niepodporządkowanych). Wartość transakcji wyniosła 6,15 mld PLN.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Aplikant, Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2014 r.
 • Licencjat, Finanse i Rachunkowość - Finanse Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014 r.
 • Dyplom Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Uniwersytetem Floryda, 2013 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły