Skip to main content
Ewa Tabor

Ewa Tabor jest członkiem Zespołu Praktyki Prawa Konkurencji w warszawskim biurze Greenberg Traurig. Ewa doradza polskim i zagranicznym klientom we wszystkich aspektach prawa konkurencji i konsumentów, w szczególności w ramach transakcji M&A. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również w postępowaniach sądowych z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, zbiorowych interesów konsumentów oraz kontroli koncentracji. Przed dołączeniem do Greenberg Traurig przez 7 lat pracowała w warszawskim biurze Hogan Lovells.

Specjalizacja

 • Nadużywanie pozycji dominującej
 • Praktyki ograniczające konkurencję
 • Programy zapewnienia zgodności z prawem konkurencji
 • Kontrola koncentracji
 • Kontrole antymonopolowe
 • Prawo ochrony konsumentów

Kompetencje

Doświadczenie

 • Doradzała Smithfield Foods w postępowaniach przed Komisją Europejską oraz UOKiK w związku z przejęciem Pini Polonia, zakończonych pozytywną decyzją UOKiK.
 • Doradzała SJL Partners LLC, KCC Corporation i Wonik QnC Corporation w zakresie zgłoszenia kontroli koncentracji dotyczącego przejęcia łącznej kontroli nad spółką MPM Holdings Inc.
 • Doradzała Innova Capital w postępowaniach przed UOKiK w związku z przejęciem spółek Drukarnia Embe Press S. Bezdek M. Mamcarz sp. z o.o. oraz „CHEMES M. SZPERLIŃSKI” sp. z o.o.
 • Doradzała wspólnikom spółek joint venture na polskim rynku ubezpieczeń przed Komisją Europejską w związku z koncentracją.˚
 • Reprezentowała Airbus Defense and Space oraz WorldVu Satellites Limited przed UOKiK w postępowaniu dotyczącym kontroli koncentracji w związku z zamiarem utworzenia spółki joint venture.˚
 • Reprezentowała Danfoss Silicon Power oraz Bosch Thermotechnik w postępowaniu przed UOKiK dotyczącym kontroli koncentracji.˚
 • Doradzała wiodącym polskim bankom, BGŻ BNP Paribas i mBank, w wieloletnich postępowaniach sądowych przed Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym, w sprawie odwołania od decyzji UOKiK stwierdzającej naruszenie polskiego i europejskiego prawa konkurencji i nakładającej kary finansowe na 20 polskich banków w związku z ustalaniem opłaty interchange w transakcjach kartami płatniczymi.˚
 • Doradzała Orlen Oil, producentowi olejów silnikowych, w postępowaniu sądowym w sprawie odwołania od decyzji UOKiK dotyczącej zarzucanego naruszenia prawa konkurencji poprzez ustalanie cen odsprzedaży w umowie dystrybucyjnej.˚
 • Doradzała trzem podmiotom z sektora ubezpieczeniowego w związku z postępowaniem przed UOKiK w sprawie zarzutu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w związku ze stosowaniem opłat likwidacyjnych w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.˚
 • Doradzała spółce Agora S.A. w kwestiach związanych z prawem ochrony konkurencji w związku z nabyciem 40% udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o.
 • Doradzała Lesaffre Polska w zakresie opracowania polityki handlowej, w tym systemu dystrybucji.˚
 • Doradzała jednej z największych światowych sieci sklepów odzieżowych w zakresie zgodności procesu zakupowego, w tym regulaminów i informacji przekazywanych konsumentom z prawem konsumenckim.˚
 • Przygotowała wytyczne i wewnętrzne instrukcje, w szczególności na wypadek kontroli antymonopolowej i spotkań z konkurentami.˚

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Ewa Tabor dołączyła do Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • EMEA Legal 500: „Rising Star” w kategorii prawo konkurencji i prawo antymonopolowe (2020 r.); rekomendowany prawnik w kategorii prawo konkurencji i prawo antymonopolowe (2018-2019)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych
 • Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2014 r.
 • Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski, 2010 r.
 • Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, 2010 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły