Skip to main content

Jakub Tarłowski koncentruje swoją praktykę na zagadnieniach prawa handlowego związanych z prawem spółek, w tym transakcjach na rynku kapitałowym oraz transakcjach fuzji i przejęć.

Specjalizacje

 • Prawo spółek
 • Fuzje i przejęcia
 • Rynki kapitałowe

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. (Globalnego Koordynatora Oferty) w związku z transakcją sprzedaży w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding) pakietu akcji spółki Ten Square Games S.A. reprezentującego 6% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w spółce.
 • Brał udział w pracach na rzecz menedżerów oferty (Goldman Sachs Bank Europe SE, UBS Europe SE, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie oraz WOOD & Company Financial Services a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji STS Holding S.A. na GPW.
 • Brał udział w pracach na rzecz menedżerów oferty (Goldman Sachs Bank Europe SE, Citigroup Global Markets Europe AG, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Numis Securities Limited) oraz współmenedżera oferty (mBank S.A.) w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Grupa Pracuj S.A. na GPW.
 • Brał udział w pracach na rzecz ONDE S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji tej spółki na GPW.
 • Brał udział w pracach na rzecz mBank S.A. (jako menadżera) w związku z ofertą w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding) pakietu akcji nowej emisji spółki Mabion S.A.
 • Brał udział w pracach na rzecz Benefit Systems S.A. w związku z ofertą w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding) pakietu akcji własnych tej spółki.
 • Brał udział w pracach na rzecz WING Group w związku z wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w spółce Echo Investment S.A.
 • Brał udział w pracach na rzecz Innova Capital w związku z nabyciem części udziałów Bielenda Kosmetyki Naturalne od obecnych właścicieli.
 • Brał udział w pracach na rzecz funduszu private equity Innova/6 w procesie przejęcia większościowego pakietu udziałów w spółce STX Next sp. z o.o.
 • Brał udział w pracach na rzecz funduszu private equity Innova/5 w procesie sprzedaży (w związku z zakończeniem i wyjściem z inwestycji) udziałów spółki Pekaes sp. z o.o. na rzecz GEODIS S.A.
 • Brał udział w pracach na rzecz GLP w zakresie polskich aspektów dotyczących nabycia znajdującego się w Europie Środkowo-Wschodniej logistycznego portfolio należącego do Grupy Goodman.
 • Brał udział w pracach na rzecz funduszu private equity Innova Capital w związku z przejęciami spółek Drukarnia Embe Press S. Bezdek M. Mamcarz sp. z o.o. oraz „CHEMES M. SZPERLIŃSKI” sp. z o.o.

Sukcesy i wyróżnienia

Aplikant, Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2020 r.
 • Licencjat, Finanse i rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019 r.
 • Dyplom, British Law Centre, Uniwersytet Warszawski we współpracy z Juris Angliae Scientia, 2018 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • niemiecki, konwersacyjny