Agata Wiśniewska

Agata Wiśniewska

Senior Associate

W swojej praktyce Agata Wiśniewska koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem rynków kapitałowych oraz transakcjach fuzji i przejęć.

Specjalizacja

 • Transakcje dotyczące akcji
 • Transakcje dotyczące aktywów
 • Fuzje, w tym połączenia transgraniczne
 • Restrukturyzacja
 • Pierwsze oferty publiczne (IPO)
 • Oferty publiczne na rynku wtórnym (SPO)
 • Wezwania do sprzedaży, przymusowy wykup i wycofanie akcji z obrotu

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brała udział w pracach na rzecz J.P. Morgan, Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG Oddział w Londynie oraz IPOPEMA Securities S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. do obrotu na rynku głównym GPW.
 • Brała udział w pracach na rzecz Pekao Investment Banking S.A., Ipopema Securities S.A. oraz Vestor Dom Maklerski S.A. jako menedżerów oferty, w związku z pierwszą ofertą publiczną oraz wprowadzeniem wszystkich istniejących akcji AAT Holding S.A. do obrotu na GPW. Wartość transakcji wyniosła 57,5 mln PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. oraz akcjonariusza sprzedającego – European Media Holding S.à r.l., spółki kontrolowanej przez funduz inwestycyjny private equity Innova Capital, w związku z pierwszą ofertą publiczną
  i dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW.
 • Brała udział w pracach na rzecz Grupy LOTOS S.A. w związku z ofertą publiczną akcji o wartości 1 mld PLN.
 • Brała udział w pracach na rzecz Innova Capital w związku z transakcją przejęcia większościowego pakietu Profim sp. z o.o.
 • Brała udział w pracach na rzecz funduszu private equity Innova Capital w transakcji nabycia większościowego pakietu akcji PEKAES S.A. od Kulczyk Investments S.A. oraz Kulczyk Holding S.A.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister praw (LL.M.), University of California, Berkeley, 2018 r.
 • Adwokat, 2017 r.
 • Studia podyplomowe, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 2013-2014
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2012 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły