Skip to main content

Krzysztof Wiśniewski w swojej praktyce koncentruje się na doradztwie na rzecz banków, funduszy inwestycyjnych, kredytobiorców i emitentów obligacji. Brał udział w transakcjach project finance, finansowaniu nieruchomości, energetyki i akwizycji , sprzedaży wierzytelności oraz restrukturyzacji zadłużenia. Ma również doświadczenie w projektach private equity i venture capital oraz fuzjach, podziałach i przekształceniach firm.

Specjalizacja

 • Bankowość i finanse
 • Rynki kapitałowe – dług
 • Fuzje i przejęcia

Kompetencje

Doświadczenie

 • Doradztwo na rzecz Bayerische Landesbank przy zmianie warunków finansowania nabycia budynku biurowego Q22 w Warszawie.
 • Doradztwo na rzecz joint venture utworzonego przez Invesco i Panattoni w transakcji finansowania budowy sześciu parków logistycznych. Wartość transakcji przekroczyła 66 mln EUR.
 • Doradztwo na rzecz Grupy Unimot w transakcji finansowania udzielonego przez konsorcjum banków składającego się z mBank S.A., PKO BP S.A. i Pekao S.A. przeznaczonego na nabycie spółek prowadzących działalność paliwową i asfaltową z Grupy Lotos S.A. Wartość finansowania wyniosła około 400 mln PLN.
 • Doradztwo na rzecz londyńskiego funduszu inwestycyjnego i niemieckiej grupy deweloperskiej oraz utworzonego przez nich joint venture w transakcji finansowania udzielonego przez BNP Paribas Bank Polska S.A. przeznaczonego na budowę pięciu parków handlowych. Wartość finansowania przekroczyła 130 mln PLN.
 • Doradztwo na rzecz Bayerische Landesbank i Siemens Bank GmbH w transakcjach finansowania budowy portfolio farm fotowoltaicznych.˚
 • Doradztwo na rzecz National Westminster Bank Plc w transakcji udzielenia finansowania grupie kapitałowej i przystąpienia do finansowania polskiej spółki jako kredytobiorcy i gwaranta.˚
 • Doradztwo na rzecz Alior Bank S.A. w transakcji finansowania budowy kompleksu budynków biurowych w Krakowie.˚
 • Doradztwo na rzecz Alior Bank S.A. w transakcji finansowania centrum logistycznego w Olsztynie.˚
 • Doradztwo na rzecz Alior Bank S.A. w transakcji finansowania budowy galerii handlowej w Otwocku.˚
 • Doradztwo na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. w transakcji finansowania przebudowy i rewitalizacji zabytkowej kamienicy w Warszawie.˚
 • Doradztwo na rzecz mBank S.A. w transakcji finansowania budowy centrum magazynowo-logistycznego w Krakowie.˚
 • Doradztwo na rzecz mBank S.A. w transakcji refinansowania budowy budynku biurowego we Wrocławiu.˚
 • Doradztwo na rzecz mBank S.A. w transakcji finansowania budowy galerii handlowej w Jarosławiu.˚
 • Doradztwo na rzecz mBank S.A. w transakcjach finansowania osiedli mieszkaniowych w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.˚
 • Doradztwo na rzecz spółki z grupy Ghelamco w transakcji finansowania budowy budynku biurowego w Krakowie.˚
 • Doradztwo na rzecz spółek z grupy V-Ridium w transakcji finansowania portfolio farm fotowoltaicznych.˚
 • Doradztwo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego przy ustanowieniu programu emisji obligacji (w tym zielonych obligacji) na lata 2020-2023.˚
 • Doradztwo na rzecz CVI Dom Maklerski sp. z o.o. przy emisji obligacji z przeznaczaniem na refinansowanie długu bankowego.˚
 • Doradztwo na rzecz CVI Dom Maklerski sp. z o.o. przy emisji obligacji z przeznaczeniem na finansowanie przebudowy zabytkowej kamienicy w Warszawie.˚
 • Doradztwo na rzecz CVI Dom Maklerski sp. z o.o. przy emisjach obligacji z przeznaczeniem na finansowanie budowy osiedla mieszkaniowego w Warszawie i Wrocławiu.˚
 • Doradztwo na rzecz założycieli Drukarni Embe Press S. Bezdek M. Mamczarz sp. z o.o. w transakcji sprzedaży udziałów na rzecz spółki z grupy Innova.˚
 • Doradztwo na rzecz Geo Renewables sp. z o.o. w transakcjach sprzedaży udziałów w spółkach działających w sektorze energetyki odnawialnej.˚
 • Doradztwo na rzecz funduszu zarządzanego przez CVI Dom Maklerski sp. z o.o. w transakcji nabycia udziałów i inwestycji kapitałowej w spółek z sektora IT produkującą systemy do nawigacji GPS.˚

˚Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Krzysztof Wiśniewski dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Adwokat, 2021 r. 
 • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, 2016 r.
 • Licencjat – Stosunki międzynarodowe, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, 2013 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły