Skip to main content

Magdalena Życzkowska-Jóźwiak w swojej praktyce koncentruje się na transakcjach na rynku nieruchomości obejmujących nabywanie i sprzedaż aktywów, udziałów, połączenia, przejęcia, restrukturyzacje, projekty joint venture, a także finansowanie i refinansowanie inwestycji, a jednocześnie ma również bogate doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym praw autorskich i znaków towarowych.

Magdalena doradza także klientom zajmującym się zarządzaniem aktywami we wszystkich aspektach komercjalizacji, re-komercjalizacji, zarządzania aktywami i nieruchomościami w ramach inwestycji komercyjnych (powierzchni usługowo-handlowych, biurowych i magazynowych, itp.).

Specjalizacja

 • Transakcje na rynku nieruchomości
 • Zarządzanie aktywami i leasing
 • Ubezpieczenie tytułu własności
 • Fuzje i przejęcia, prawo spółek
 • Własność intelektualna

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentowała irlandzkich inwestorów, Rodzinę Turley, w związku z nabyciem budynku biurowego West House 1b oraz budynku biurowego West House 1a we Wrocławiu od polskiego dewelopera, Archicom.
 • Reprezentowała irlandzkich inwestorów, Rodzinę Turley, w związku z nabyciem budynku biurowego Wilcza House w Warszawie oraz Centrum Handlowego Carrefour Chojnice od Caelum Development.
 • Reprezentowała Fundusz IREEF zarządzany przez Invesco Real Estate w związku ze sprzedażą na rzecz M&A Capital budynku biurowego Crown Square.
 • Reprezentowała CA Immo w związku z nabyciem wszystkich akcji oraz wszelkich praw i obowiązków komplementariusza spółki Warsaw Spire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pl. Europejski 6 S.K.A., posiadającej dwa budynki w kompleksie biurowym Warsaw Spire: biurowiec Spire B i restaurację Genesis w Warszawie.
 • Reprezentowała Rockcastle Global Real Estate w związku z nabyciem centrum handlowego położonego w Krakowie - Bonarka City Center. Wartość transakcji wyniosła 361 milionów EUR, co sprawia, że transakcja ta pod względem wartości jest największą transakcją na polskim rynku nieruchomościowym w 2016 r.
 • Reprezentowała irlandzkich inwestorów skupionych wokół rodziny Turley w związku z nabyciem budynku biurowego Stratos Office Center położonego w samym centrum Warszawy od Kulczyk Silverstein Properties.
 • Reprezentowała Invesco Real Estate w związku z nabyciem budynku biurowo-handlowego w Poznaniu od joint venture Budlex (spółki zależnej Erbudu S.A. notowanej na giełdzie) i lokalnego developera.
 • Reprezentowała Invesco w związku z nabyciem galerii handlowej Galeria Kazimierz w Krakowie od Globe Trade Centre.°
 • Reprezentowała Pradera w związku z nabyciem 4 galerii handlowych w Polsce od Carpathian.°
 • Reprezentowała Heitman w związku z nabyciem galerii handlowej w Poznaniu.°
 • Reprezentowała Nestlé w związku z nabyciem działki gruntu w Polsce przeznaczonej do budowy fabryki karm dla zwierząt Purina.°
 • Reprezentowała Aviva Investors w związku ze sprzedażą działki w Warszawie zabudowanej budynkiem biurowym.°
 • Reprezentowała Torus, polskiego dewelopera w związku ze sprzedażą kompleksu budynków biurowych w Gdańsku (Arkońska Business Park Complex).°
 • Reprezentowała Invesco w związku z refinansowaniem nabycia hoteli Scandic we Wrocławiu i Gdańsku.°
 • Reprezentowała Heitman w kwestiach refinansowania bieżącego kredytu w związku z nabyciem budynku Europlex w Warszawie.°
 • Reprezentowała NBGI w związku z finansowaniem magazynu i fabryki w okolicach Legnicy, wydzierżawionego spółce Faurecia.°
 • Reprezentowała NBGI w związku z finansowaniem rozbudowy galerii handlowej Galardia w Starachowicach.°
 • Reprezentowała Aviva Investors w związku z refinansowaniem portfela dwunastu nieruchomości w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Węgrzech.°
 • Reprezentowała Credit Suisse Asset Management w związku z refinansowaniem działek wraz z centrum logistycznym i biurowcem.°
 • Reprezentowała irlandzkiego inwestora w związku z nabyciem działek w Polsce już zabudowanymi lub przeznaczonymi pod budowę galerii handlowych, w tym w Gorzowie Wielkopolskim (Galeria Askana), Grudziądzu (Praktiker), Mławie (Galeria Stokrotka), Konstancinie, Strzegomiu, Wałbrzychu oraz Rzeszówie.°
 • Reprezentowała irlandzkiego inwestora w związku z nabyciem nieruchomości, na której rozpoczęto, lecz nie ukończono budowy galerii handlowej (transakcja obejmowała przygotowanie i negocjowanie umów w sprawie przejęcia rozpoczętej inwestycji budowlanej).°
 • Reprezentowała irlandzkiego inwestora w związku z nabyciem nieruchomości zajętej w postępowaniu egzekucyjnym, wszczętym przez jednego z wierzycieli sprzedawcy tej nieruchomości.°
 • Reprezentowała szwajcarską firmę w związku z nabyciem nieruchomości w miejscowości Sady (przeznaczonej pod budowę fabryki).°
 • Reprezentowała niemiecki fundusz inwestycyjny w związku z nabyciem trzech centrów logistycznych w Polsce.°
 • Reprezentowała holenderską firmę farmaceutyczną w związku ze sprzedażą nieruchomości w Warszawie niemieckiemu funduszowi inwestycyjnemu.°
 • Reprezentowała amerykańskiego inwestora i dewelopera w związku ze sprzedażą kompleksu magazynów w Łazach niedaleko Warszawy na rzecz niemieckiego funduszu inwestycyjnego. Doradztwo obejmowało aspekty związane z umową deweloperską obejmującą budowę i sprzedaż drugiego magazynu, a także finansowanie budowy.°
 • Reprezentowała brytyjskiego inwestora i zarządcę nieruchomości w związku z nabyciem galerii handlowej w Bydgoszczy.°
 • Reprezentowała brytyjskich inwestorów w związku z nabyciem działek pod budowę galerii handlowych w kilku miejscach w Polsce. Doradztwo obejmowało komercjalizację centrów handlowych.°
 • Reprezentowała obywateli Irlandii oraz Wielkiej Brytanii w związku z nabyciem oraz finansowaniem apartamentów w kilku miejscach w Warszawie. (Aura Park, M2, Złota 44), co obejmowało doradztwo we wszystkich aspektach związanych z w/w nieruchomościami po ich zakupie.°
 • Reprezentowała i występowała w imieniu austriackiego inwestora w postępowaniu egzekucyjnym, w którym po orzeczeniu sądu, należności zabezpieczone hipoteką na nieruchomości zostały skutecznie wyegzekwowane.°
 • Zajmowała się kwestiami prawnymi związanymi z roszczeniami reprywatyzacyjnymi, wynikającymi z przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa po II wojnie światowej.°
 • Reprezentowała Golub GetHouse, wynajmującego, przy podpisaniu umowy z mBankiem na najem powierzchni w warszawskim kompleksie Mennica Legacy Tower. Była to największa transakcja najmu w historii polskiego rynku biurowego (2019 r.).
 • Reprezentowała Golub GetHouse, wynajmującego, w związku z zawarciem umowy najmu z WeWork, światowym liderem przestrzeni do pracy wspólnej, który został wyłącznym najemcą całej powierzchni biurowej w Budynku Zachodnim Mennica Legacy Tower.
 • Reprezentowała Union Investment w związku z długoterminową umową dzierżawy hotelu Holiday Inn na Wyspie Spichrzów w Gdańsku będącej częścią transakcji obejmującej rozbudowę hotelu, terminową umowę sprzedaży i leasing zwrotny.
 • Reprezentowała Golub GetHouse w związku z rekomercjalizacją biurowca Mennica Legacy Tower w Warszawie.
 • Reprezentowała Invesco Real Estate w związku z różnymi aspektami zarządzania aktywami, w tym w zakresie komercjalizacji, rekomercjalizacji i przebudowy, a także bieżącego zarządzania nieruchomością Centrum Handlowego Galeria Kazimierz w Krakowie.
 • Reprezentowała Invesco Real Estate w związku z różnymi aspektami zarządzania aktywami, w tym w zakresie komercjalizacji oraz zarządzania biurowcem Crown Square w Warszawie.
 • Reprezentowała Invesco Real Estate w związku z różnymi aspektami zarządzania aktywami, w tym w zakresie komercjalizacji i zarządzania budynkiem biurowo-handlowym w Poznaniu, znanym jako „Półwiejska 2”.
 • Reprezentowała Invesco w związku z różnymi aspektami zarządzania aktywami nieruchomościami dotyczącymi Hoteli Scandic we Wrocławiu i Gdańsku.°
 • Reprezentowała austriackich inwestorów i deweloperów w związku ze wszystkimi aspektami działalności w Polsce, w tym w zakresie nabycia nieruchomości i komercjalizacji galerii handlowych.°
 • Reprezentowała Nestlé w związku z długoterminową umową dzierżawy w jednym z biurowców klasy A w Warszawie (umowa dzierżawy podpisana na etapie budowy obiektu, warunkowała elementy umowy o roboty budowlane).°
 • Reprezentowała AIB Polonia Property Fund w związku z umowami dzierżawy biurowca Poznań Financial Center.°
 • Reprezentowała amerykańską spółkę ubezpieczeniową w związku z umowami ubezpieczenia tytułu własności do nieruchomości handlowych w Warszawie, Gdańsku i Gdyni, co obejmowało badania due diligence tytułu do nieruchomości, negocjacje oraz skonstruowanie umów ubezpieczenia tytułu własności.°
 • Reprezentowała First Title w związku z umową ubezpieczenia tytułu własności do nieruchomości komercyjnej w Mszczonowie, obejmującej kompleks przemysłowo-magazynowy (co obejmowało przeprowadzenie prawnych badań due diligence tytułu do nieruchomości, negocjacje oraz skonstruowanie umów ubezpieczenia tytułu własności).°
 • Doradzała różnym inwestorom w sprawie ubezpieczenia W&I (ubezpieczenia od naruszenia oświadczeń i zapewnień) w związku z nabyciem aktywów w Polsce.°
 • Reprezentowała Goldman Sachs International, poprzez spółkę powiązaną Bricks Acquisition Limited, w związku z wezwaniem do sprzedaży 100% akcji ROBYG S.A. o wartości 1 miliarda PLN.
 • Reprezentowała Abris Capital Partners w związku z nabyciem większościowego pakietu Uskom, wiodącej firmie z sektora zagospodarowania odpadów w Polsce.°
 • Reprezentowała amerykańską firmę z sektora kosmetycznego w związku z nabyciem, a następnie sprzedażą jej spółki zależnej w Polsce będącej producentem kosmetyków ze średniego segmentu rynku.°
 • Reprezentowała francuski bank w związku z wejściem na polski rynek usług bankowych i leasingu poprzez nabycie dużego polskiego banku detalicznego i największej w Polsce firmy leasingowej.°
 • Reprezentowała koreańskiego producenta samochodów w związku z poważną restrukturyzacją jego polskiej spółki zależnej.°
 • Reprezentowała brytyjskich inwestorów w związku z nabyciem 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, do której należy sieć pubów i kawiarni w Warszawie, Łodzi i Zakopanem.°
 • Reprezentowała irlandzkiego inwestora w związku z nabyciem 100% udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należącej do niemieckiego producenta mebli.°
 • Reprezentowała holenderskich inwestorów w związku z projektem dotyczącym wykorzystania gazu wysypiskowego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Łubnej, Łęgajnach, Sosnowcu, Bytomiu i Katowicach (doradztwo w sprawach korporacyjnych, dotyczące finansowania inwestycji, nt. umów o współpracę z właścicielami składowisk odpadów oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach przy wysypiskach).°
 • Reprezentowała zagranicznych inwestorów w związku z aspektami dotyczącymi prawa pacy, w tym zawierania i rozwiązywania umów o pracę, zasad zatrudniania i zwolnień grupowych.°
 • Reprezentowała zagranicznych inwestorów w związku ze wszystkimi aspektami prawnymi, w tym prawa spółek, dotyczących bieżącej działalności w Polsce, w tym likwidacji, fuzji, podziałów i przekształceń.°
 • Reprezentowała CP Retail BV, spółkę z Grupy Capital Park, w zakresie aspektów dotyczących prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej w związku z transakcją sprzedaży spółki Dakota Investments Sp. z o.o., będącej właścicielem kompleksu budynków biurowych Eurocentrum Office Complex w Warszawie. 
 • Reprezentowała zagranicznych i polskich inwestorów w związku ze wszystkimi aspektami praw autorskich do wstępnych projektów, projektów budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej na etapie budowy, a także nabywania i sprzedaży nieruchomości w Polsce.
 • Reprezentowała grupę Tauron w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Tauron Polska Energia S.A (doradzała głównie w związku z prawem ochrony znaków towarowych, prawem ochrony nazw podmiotów gospodarczych i prawami autorskimi do oprogramowania).°
 • Reprezentowała Nestlé w związku z nabyciem spółki Wedel od Kraft Foods (doradzała głównie w zakresie prawa ochrony znaków towarowych).°
 • Reprezentowała jedną z największych spółek z sektora mediowego w związku z nabyciem pakietu kontrolnego Grupy Onet S.A. (doradzała głównie w zakresie praw autorskich i prawa mediowego).°
 • Reprezentowała ITI, jedną z większych spółek telewizyjnych w Europie Wschodniej, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji spółki (doradzając głównie w zakresie ochrony znaków towarowych, praw autorskich i prawa mediowego).°
 • Reprezentowała większościowego udziałowca Petrobaltic, w związku z prywatyzacją spółki oraz pierwszą ofertą publiczną akcji (doradzając głównie w zakresie ochrony znaków towarowych, praw pracowników oraz prawa patentowego).°
 • Reprezentowała aktorów przy zawieraniu umów z producentami w związku z produkcją programu (doradzając głównie w zakresie praw autorskich oraz praw do wykorzystania wizerunku).°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Magdalena Życzkowska-Jóźwiak dołączyła do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • IFLR1000: tytuł „Notable Practitioner” w zakresie transakcji nabycia nieruchomości (2018-2020); rekomendowana jako „Notable Practitioner” w zakresie transakcji nabycia nieruchomości (2021 r.)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Mediator, Centrum Mediacji Gospodarczej przy Polskim Stowarzyszeniu Sądownictwa Polubownego

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca prawny, 2004 r.
 • Licencjat, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, Uniwersytet Warszawski, 2000 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 1999 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • niemiecki, konwersacyjny