Skip to main content

Bankowość i finanse

Zespół bankowości i finansów świadczy pełen zakres usług prawnych doradzając pożyczkodawcom (polskim i zagranicznym bankom, zakładom ubezpieczeń i innym instytucjom finansowym), pożyczkobiorcom korporacyjnym (największym polskim i zagranicznym spółkom) oraz inwestorom z sektora private equity. Nasi prawnicy uczestniczyli w największych i najbardziej skomplikowanych krajowych i międzynarodowych transakcjach finansowania, które zostały w Polsce zrealizowane.

Nasi prawnicy doradzają klientom w zakresie przepisów prawa polskiego, angielskiego i amerykańskiego. Gdy jest to konieczne, zespół korzysta ze wsparcia biur kancelarii w Londynie i Stanach Zjednoczonych.

Nasze doradztwo obejmuje:

  • złożone struktury finansowania, w tym konsorcja, dofinansowanie dłużne, finansowanie przejęć przedsiębiorstw i linie kredytowe
  • finansowanie transakcji na rynku nieruchomości
  • restrukturyzacje finansowe i upadłość
  • transakcje na rynku papierów dłużnych (m.in. na rynku obligacji o podwyższonym ryzyku high yield) oraz sekurytyzacja
  • połączenia i fuzje banków, a także restrukturyzacja, w tym inne kwestie regulacyjne
  • pozostałe kwestie regulacyjne

W zakresie połączeń i fuzji banków, w tym odnośnych kwestii regulacyjnych, mamy na polskim rynku doświadczenie absolutnie unikalne: reprezentowaliśmy klientów w znakomitej większości najważniejszych fuzji i przejęć w sektorze bankowym w Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Reprezentujemy także banki oraz inne instytucje finansowe w sporach i postępowaniach toczących się przed polskimi sądami cywilnymi (w tym przed Sądem Najwyższym), sądami administracyjnymi (w tym Najwyższym Sądem Administracyjnym), polskim organem nadzoru (Komisja Nadzoru Finansowego) oraz innymi organami.