Skip to main content

Praktyka Własności Intelektualnej

Ochrona praw własności intelektualnej i podwyższanie ich wartości są ważnymi aspektami działalności na dynamicznie rozwijającym się rynku światowym. Greenberg Traurig dysponuje doświadczeniem umożliwiającym świadczenie pełnej gamy usług służących ochronie tych praw i doradztwa dla branż, w których wymagane jest dogłębna znajomość zarówno specjalistycznej technologii jak i złożonej dynamiki dystrybucji towarów w skali globalnej.

Nasze doradztwo w dziedzinie ochrony własności intelektualnej obejmuje:

  • prawa autorskie
  • patenty i wzory przemysłowe
  • znaki towarowe 
  • umowy, cesje i licencje na korzystanie z własności intelektualnej
  • spory sądowe dotyczące własności intelektualnej
  • własność intelektualna a Internet.

Prawnicy z naszej kancelarii mają na swym koncie udział w rozwiązywaniu sporów dotyczących praw własności intelektualnej na etapie przedsądowym i przed skierowaniem spraw do arbitrażu oraz uwieńczone powodzeniem reprezentowanie klientów w sądzie, przed trybunałem arbitrażowym i w postępowaniu administracyjnym.

Do klientów naszych prawników należą spółki w takich branż jak telekomunikacja, rynek nieruchomości, spółki energetyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, a także sektor bankowo-finansowy. Zespół Własności Intelektualnej Greenberg Traurig reprezentuje wiele spośród największych firm obecnych na polskim rynku.

Nasz zespół IP ściśle współpracuje z kolegami z innych zespołów kancelarii w celu zapewnienia pełnego zakresu usług korporacyjnych, każdorazowo dostosowanych do potrzeb klientów, w tym takich działów jak rynki kapitałowe, fuzje i przejęcia, bankowość i finanse, spory sądowe czy kwestie podatkowe.