Skip to main content

Prawo pracy i kontraktów menadżerskich

Praktyka prawa pracy warszawskiego biura kancelarii Greenberg Traurig kierowana jest przez mecenas Annę Hałas-Krawczyk, wyróżnianą w międzynarodowych rankingach jako wiodący prawnik w zakresie swojej specjalizacji.

Prawnicy praktyki prawa pracy kancelarii Greenberg Traurig zapewniają skuteczne i efektywne wsparcie w opracowaniu strategii środowiska pracy oraz szereg kompleksowych usług prawnych związanych z doradztwem w sprawach bieżących, jak również w postepowaniach spornych. Nasz zespół w pełni rozumie wpływ kwestii biznesowych na aspekty prawne związane z zatrudnianiem pracowników. Nasi prawnicy posiadają urozmaicone doświadczenie, niezbędne w świadczeniu pomocy organizacjom przy analizie różnego rodzaju rozwiązań, podejmowaniu świadomych decyzji i skutecznych działań.

Praktyka prawa pracy ściśle współpracuje z prawnikami praktyki fuzji i przejęć, podatków, private equity, rynków kapitałowych, jak również bankowości i finansów w zakresie najbardziej złożonych transakcji na rynku krajowym. Dzięki temu, możemy zaoferować tak szeroki zakres skutecznego doradztwa prawnego w doniesieniu do przeprowadzanych transakcji i projektów.

Praktyka prawa pracy w Warszawie stanowi integralną część Międzynarodowej Grupy Prawa Pracy Greenberg Traurig, skupiającej prawie stu wysokiej klasy specjalistów. Możemy w związku z tym zaoferować naszym Klientom korzyści płynące z takiej współpracy, przekładające się na uzyskanie kompleksowego doradztwa ze strony nie tylko krajowego biura kancelarii, ale też innych biur na całym świecie. Jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, nasi prawnicy rozpoczną współpracę z kolegami z biur w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Niemiec.

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

  • kontrakty i systemy motywacyjne dla wyższej kadry menedżerskiej
  • restrukturyzację zatrudnienia oraz zwolnienia grupowe
  • implementację Dyrektywy CRD IV w instytucjach finansowych
  • spory sądowe w sprawach dotyczących wyższej kadry kierowniczej
  • ogólne doradztwo z zakresu prawa pracy