Skip to main content

Fuzje i przejęcia

Warszawskie biuro Greenberg Traurig jest uważane za wiodącą kancelarię w Polsce w zakresie praktyki fuzji i przejęć.

Nasze biuro zapewnia wszechstronną obsługę inwestorów, akcjonariuszy oraz udziałowców przejmowanych spółek oraz doradców finansowych w zakresie transakcji fuzji i przejęć, przeprowadzonych zarówno w obrocie publicznym, jak i w odniesieniu do spółek niepublicznych.

Doradzamy w zakresie wszelkich aspektów fuzji i przejęć, począwszy od prowadzenia szczegółowych analiz prawnych przedmiotu transakcji (badanie due diligence), przez pomoc w sporządzaniu i negocjacjach dokumentacji kontraktowej, a także aspektach podatkowych. Przeprowadzamy restrukturyzacje i konsolidacje po zawarciu transakcji, jak również doradzamy w kwestiach z zakresu publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Uczestniczymy również w postępowaniach przed organami administracji państwowej oraz doradzamy naszym klientom w zakresie uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń wymaganych dla realizacji transakcji fuzji i przejęć. Ponadto nasza kancelaria efektywnie przeprowadziła największe z dotychczas zrealizowanych w Polsce analizy stanu prawnego przejmowanych podmiotów.

Nasza obsługa obejmuje:

  • transakcje kupna akcji/udziałów i innych aktywów
  • połączenia
  • wykupy finansowane kredytami
  • inwestycje typu private equity
  • restrukturyzacje
  • publiczne wezwania
  • wydzielanie przedsiębiorstw
  • obronę przed wrogim przejęciem.

Z naszych usług korzystały przedsiębiorstwa działające w różnorodnych sektorach rynku, m.in., energetycznym, gazowym, paliwowym, hutniczym, górniczym, przemysłu wytwórczego, bankowym i finansowym, funduszy emerytalnych, ubezpieczeniowym, dóbr konsumpcyjnych, budowlanym, rolnym, usług doradztwa biznesowego, chemicznym, spożywczym, usług hotelarskich, medycznym i farmaceutycznym, medialnym i rozrywkowym, wojskowym, nieruchomości, handlu detalicznego, nowych technologii, telekomunikacyjnym oraz transportowym.

„Mergermarket” w swoim Global & Regional M&A Report 2018 umieścił Greenberg Traurig na pierwszym miejscu w Polsce pod względem łącznej wartości transakcji M&A dokonanych w 2018 roku. Szacowana łączna wartość wyniosła ponad 2,807 miliarda USD.