Skip to main content

Private equity

Dzięki doskonałej renomie, którą cieszymy się od wielu lat jako doradcy w dziedzinie Private Equity, uczestniczyliśmy w znakomitej większości najważniejszych transakcjach private equity zawartych na rynku polskim na przestrzeni ostatnich kilku lat. Doradzamy większości czołowych domów inwestycyjnych działających w Polsce i uczestniczących w większości dużych transakcji private equity.

Nasz zespół jest zespołem multidyscyplinarnym – współpracujemy ściśle z członkami zespołów specjalizujących się w innych dziedzinach, aby zaspokoić pełen zakres potrzeb prawnych naszych klientów. Łącząc nasze umiejętności z międzynarodowym doświadczeniem naszych prawników doradzających przy tworzeniu funduszy, w zakresie prawa korporacyjnego i prawa papierów wartościowych, prawa podatkowego, energetycznego, infrastruktury, nieruchomości, ubezpieczeń, upadłości oraz restrukturyzacji, jesteśmy w stanie zmaksymalizować wartość każdej transakcji private equity.

Nasz zespół private equity doradza w czterech podstawowych dziedzinach:

  • przejmowania spółek portfelowych
  • zakładania funduszy
  • doradzania spółkom portfelowym w kwestiach korporacyjnych, kwestiach dotyczących papierów wartościowych, finansowania i restrukturyzacji oraz
  • strategii wyjścia z inwestycji

 

Inwestycje w spółki portfelowe

Doradzamy inwestorom finansowym w zakresie przejęć, połączeń, finansowania oraz strategii wyjścia z inwestycji. Jesteśmy gruntownie zaznajomieni z praktycznie wszystkimi sektorami produkcji i usług, a także sektorze telekomunikacji, energetyki, infrastruktury oraz nieruchomości. Nasza praktyka obejmuje także kompleksowe doradztwo na rzecz spółek portfelowych w zakresie kwestii dotyczących ładu korporacyjnego, papierów wartościowych, podatków, finansowania dłużnego, własności intelektualnej oraz wynagrodzenia dla kadry kierowniczej.

Zakładanie funduszy

Nasz zespół private equity doradza w sprawach reprezentacji sponsorów pozyskujących wszelkie rodzaje instrumentów inwestycyjnych, w tym funduszy typu “buy-out” oraz “growth equity”, funduszy wtórnych, funduszy hedgingowych oraz funduszy inwestujących w nieruchomości, energetykę, infrastrukturę a także inne specjalistyczne klasy aktywów. Reprezentujemy także czołowych inwestorów instytucjonalnych w związku z ich inwestycjami w szeroki zakres alternatywnych instrumentów inwestycyjnych, dzięki czemu posiadamy wyjątkową znajomość uwarunkowań rynkowych.

W 2019 roku zajęliśmy Miejsce 1 w kategorii Private Equity w prestiżowym rankingu Chambers Europe, otrzymaliśmy również nagrodę Kancelarii Prawnej Roku 2018 w Polsce – w kategorii Private Equity przyznaną przez Lawyer International Legal 100 oraz M&A Today Global Awards.