Skip to main content

Doradztwo podatkowe

Stopień skomplikowania polskiego prawa podatkowego, jego częste zmiany oraz rozbieżności w interpretacji są istotnymi i wymiernymi czynnikami ryzyka w działalności każdego podatnika w Polsce, a kontrole podatkowe zazwyczaj prowadzą do sporów z organami podatkowymi. Dlatego doradztwo podatkowe jest integralną częścią obsługi prawnej oferowanej przez Greenberg Traurig w Polsce. Zakres i standard tego doradztwa wynikają z naszego przeświadczenia, iż profesjonalne doradztwo prawne zawsze powinno iść w parze ze zrozumieniem i analizą skutków podatkowych. Jedynie takie podejście powoduje, że rekomendując naszym klientom najlepsze rozwiązania prawne, możemy w wyborze tych rozwiązań jednocześnie uwzględnić optymalne rozwiązania podatkowe. Klienci, którzy decydują się na kompleksową obsługę prawną, uwzględniającą również doradztwo podatkowe, mogą ponadto zaoszczędzić czas i koszty transakcji. Udział doradztwa podatkowego od samego początku oraz przez cały okres prac prawnych nad transakcją, pozwala bowiem unikać niepotrzebnych zmian i poprawek wynikających bardzo często z braku uwzględnienia kwestii podatkowych w odpowiednim czasie. W kontaktach z przedstawicielami organów podatkowych przede wszystkim dążymy do przekonania ich o prawidłowości stanowiska naszych klientów. W sytuacji, gdy sporu nie da się uniknąć, reprezentujemy naszych klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Nasza praktyka podatkowa jest stale rekomendowana przez międzynarodowe i krajowe rankingi firm prawniczych. W najnowszym rankingu International Tax Review uznał nas za Najlepszą, Nową Firmę Doradztwa Podatkowego w Europie w 2014 roku. W rankingu Chambers & Partners – Global 2015 oraz Chambers & Partners – Europe 2016 otrzymaliśmy prestiżowe miejsce 1. 

W ramach oferowanych przez nas usług doradztwa podatkowego:

  • analizujemy i optymalizujemy skutki podatkowe transakcji kupna/sprzedaży akcji/udziałów i innych aktywów, emisji akcji i papierów dłużnych na polskich i międzynarodowych rynkach kapitałowych, publicznych wezwań, wykupów, transakcji z udziałem funduszy inwestycyjnych, finansowania kredytami, inwestycji typu private equity, restrukturyzacji oraz fuzji i podziałów przedsiębiorstw;
  • opracowujemy nowe metody strukturyzacji transakcji, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych, w celu zminimalizowania opodatkowania na poziomie przedsiębiorstwa, generowania korzyści/zysków podatkowych lub odroczenia zysków podlegających opodatkowaniu;
  • udzielamy porad związanych z tworzeniem przedsiębiorstw, ich funkcjonowaniem oraz restrukturyzacją. W szczególności, doradzamy zagranicznym korporacjom przy opracowaniu struktury ich działalności w Polsce pod kątem minimalizacji związanych z nimi obciążeń podatkowych oraz wyeliminowania opodatkowania w więcej niż jednej jurysdykcji podatkowej. Wskazujemy także, jaka struktura działalności jest najbardziej efektywna z podatkowego punktu widzenia, w tym również w zakresie zasad zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców pracujących w Polsce;
  • uczestniczymy w przygotowywaniu prospektów emisyjnych;
  • przeprowadzamy audyty podatkowe, w ramach analiz prawnych przedmiotu transakcji (badania due diligence);
  • reprezentujemy podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w toku kontroli podatkowych, w sprawach spornych oraz w sprawach indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.