Skip to main content

Adam Anduła koncentruje swoją praktykę na prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem fuzji i przejęć w sektorze private equity. Adam był również zaangażowany w pracę przy sporach sądowych.

Specjalizacja

 • Fuzje i przejęcia
 • Private Equity
 • Prawo spółek
 • Spory sądowe

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz Allianz S.E. w związku z przejęciem polskiej działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva. Przedmiotem transakcji jest również zakup 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wynosi ponad 2,5 mld EUR.
 • Brał udział w pracach na rzecz Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., funduszu zarządzanego przez Abris Capital Ltd., w związku z nabyciem Scanmed S.A.
 • Brał udział w pracach na rzecz Innova/6 w związku z przejęciem większościowego pakietu udziałów w spółce STX Next sp. z o.o.
 • Brał udział w pracach na rzecz OANDA Global Corporation w związku z nabyciem Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.
 • Brał udział w pracach na rzecz Agora S.A. w związku z nabyciem 40% udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o.
 • Brał udział w pracach na rzecz czołowego zagranicznego dystrybutora filmowego w kwestiach związanych z polskim prawem autorskim.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • Polski, ojczysty
 • Angielski, biegle
 • Niemiecki, konwersacyjny