Skip to main content

Adam Anduła koncentruje swoją praktykę na prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem fuzji i przejęć w sektorze private equity. Adam był również zaangażowany w pracę przy sporach sądowych.

Specjalizacja

 • Fuzje i przejęcia
 • Private Equity
 • Prawo spółek
 • Spory sądowe

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz Symfonia Sp. z o.o. w związku z inwestycją w Spółkę przez Accel-KKR, wiodącą globalną firmę inwestycyjną działającą w sektorze oprogramowania.
 • Brał udział w pracach na rzecz Brał udział w pracach na rzecz grupy Stock Spirits przy zawarciu przedwstępnej umowy pośredniego nabycia 100% akcji w spółce Polmos Bielsko-Biała S.A. Stock Spirits jest spółką portfelową funduszu zarządzanego przez CVC Capital Partners.
 • Brał udział w pracach na rzecz CVC Capital Partners przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% akcji PKP Energetyka S.A. na rzecz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
 • Brał udział w pracach na rzecz polskiej spółki zależnej Rentokil Initial plc w związku z nabyciem 100% akcji w spółce VACO Sp. z o.o.
 • Brał udział w pracach na rzecz Allianz S.E. w związku z przejęciem polskiej działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva oraz nabyciem 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wyniosła ponad 2,5 mld EUR.
 • Brał udział w pracach na rzecz Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., funduszu zarządzanego przez Abris Capital Ltd., w związku z nabyciem Scanmed S.A.
 • Brał udział w pracach na rzecz Innova/6 w związku z przejęciem większościowego pakietu udziałów w spółce STX Next sp. z o.o.
 • Brał udział w pracach na rzecz OANDA Global Corporation w związku z nabyciem Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.
 • Brał udział w pracach na rzecz Agora S.A. w związku z nabyciem 40% udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o.
 • Brał udział w pracach na rzecz Goldman Sachs oraz UBS jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu, mBank oraz PKO BP Biuro Maklerskie jako współprowadzących księgę popytu oraz pośredniczących w ofercie publicznej akcji oferowanych i WOOD & Company jako współprowadzącego księgę popytu, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji STS Holding S.A. na GPW (wartość transakcji wyniosła ponad 1,1 mld PLN).
 • Brał udział w pracach na rzecz Goldman Sachs, Citi, oraz Trigon Dom Maklerski jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu, Numis Securities Limited jako współprowadzącego księgę popytu oraz mBank jako współmenadżera oferty, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Grupy Pracuj S.A. na GPW (wartość transakcji wyniosła ponad 1,1 mld PLN).
 • Brał udział w pracach na rzecz czołowego zagranicznego dystrybutora filmowego w kwestiach związanych z polskim prawem autorskim.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • niemiecki, konwersacyjny