Skip to main content
Iga Czerniak

Iga Czerniak w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa korporacyjnego, bankowości i finansów a także transakcji fuzji i przejęć.

Specjalizacja

 • Prawo spółek
 • Bankowość i finanse
 • Fuzje i przejęcia

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brała udział w pracach na rzecz spółki Innova Investments LLC w związku z udzieleniem finansowania na rzecz: (I) KH Logistyka sp. z o.o. sp. k. na potrzeby: (i) refinansowania zadłużenia w Raiffeisen Bank Polska S.A.; (ii) zapłaty części ceny nabycia wszystkich akcji w Pekaes S.A. oraz (II) Pekas S.A. na potrzeby finansowania ogólnych celów korporacyjnych oraz kapitału obrotowego kredytobiorcy.
 • Brała udział w pracach na rzecz Telewizji Polsat sp. z o.o. w związku z nawiązaniem strategicznej współpracy z Eleven Sports Network Ltd. i nabyciem pakietu większościowego w polskiej spółce Eleven Sports Network sp. z o.o.
 • Brała udział w pracach na rzecz Grupy Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem od Grupy ZPR Media 100% udziałów w spółkach posiadających kanały Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock, Polo TV i Vox Music TV oraz 34% udziałów w spółce będącej właścicielem stacji Fokus TV i Nova TV, a także w związku z umową przedwstępną zakupu kolejnych 15% udziałów w tej spółce w przyszłości.
 • Brała udział w pracach na rzecz Innova Capital w związku z transakcją przejęcia większościowego pakietu Profim sp. z o.o.
 • Brała udział w pracach na rzecz CVC Capital Partners w związku z zawarciem umowy dotyczącej nabycia Żabka Polska od Mid Europa Partners.
 • Reprezentowała SABMiller plc w związku z polskimi aspektami zbycia środkowo i wschodnioeuropejskich spółek piwowarskich na rzecz Asahi Group Holdings Ltd, o łącznej wartości około 7,3 mld EUR.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Aplikant, Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister prawa summa cum laude, Uniwersytet Warszawski, 2017 r.
 • Dyplom ukończenia Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy współpracy z Uniwersytetem Cambridge, 2017 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły