Skip to main content

Michał Fereniec jest Zastępcą Partnera Zarządzającego warszawskiego biura Kancelarii Greenberg Traurig. W swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach związanych z rynkiem IT, mediów, nowych technologii; z wdrożeniami i przedsięwzięciami teleinformatycznymi (zakupy sprzętu, oprogramowania i usług integracyjnych) oraz z prawem sportowym. Ponadto specjalizuje się w obsłudze klientów z sektora bankowości i finansów oraz telekomunikacji.

Specjalizacja

 • Fuzje i przejęcia
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych
 • Telekomunikacja
 • Technologie informatyczne

Kompetencje

Doświadczenie

 • Reprezentował Animex Foods Sp. z o.o. w związku z nabyciem 80% udziałów w DeVeris Polska.
 • Reprezentował Ekstraklasę S.A. w związku ze sprzedażą praw mediowych związanych z rozgrywkami Ekstraklasy (najwyższa klasa rozgrywkowa w piłce nożnej) w sezonach od 2023/2024 do 2026/2027 na rzecz nadawcy telewizyjnego CANAL+.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. („Grupa Polsat”) w związku ze sprzedażą 99,99% udziałów w Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o., spółce zależnej Grupy Polsat, na rzecz Cellnex Poland sp. z o.o., spółki zależnej Cellnex Telecom S.A., czołowego europejskiego operatora infrastruktury telekomunikacyjnej. Wartość transakcji wyniosła ponad 7 mld PLN.
 • Reprezentował Ekstraklasę S.A. w związku z zawarciem porozumień z nadawcami telewizyjnymi, CANAL + i TVP oraz przy sprzedaży praw mediowych związanych z rozgrywkami Ekstraklasy (najwyższa klasa rozgrywkowa w piłce nożnej) w sezonach 2021/2022 oraz 2022/2023 na rzecz tych nadawców.
 • Reprezentował Lee Hecht Harrison, podmiotowi z grupy Adecco, w aspektach związanych z własnością intelektualną w związku z nabyciem przedsiębiorstwa od spółki Development & Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy sp.k., która do tej pory działała jako lokalny przedstawiciel Lee Hecht Harrison. Transakcja obejmowała nabycie całej działalności biznesowej.
 • Reprezentował Grupę Polsat w transakcji nabycia Grupy Interia.
 • Reprezentował Deutsche Bank AG w związku z transakcją sprzedaży, w drodze podziału przez wydzielenie, części działalności bankowej Deutsche Bank Polska na rzecz Santander Bank Polska (poprzednio Bank Zachodni WBK).
 • Reprezentował Grupę BNP Paribas w związku z transakcją nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. za 3,25 mld PLN, a także powiązaną z nią inwestycją w wysokości 430 mln PLN (ok. 100 mln EUR) dokonaną przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, polegającą na nabyciu ok. 4,5% akcji w BGŻ BNP Paribas od Raiffeisen Bank International AG oraz BNP Paribas SA.
 • Reprezentował Discovery Polska przy zawarciu umowy inwestycyjnej w związku, z którą Discovery Polska nabyła i objęła udziały w Green Content.
 • Reprezentował Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez TFI Trigon S.A., przy jego pierwszej inwestycji typu Series A w spółce Seed Labs Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (stan Delaware).
 • Reprezentował Alior Bank przy zawarciu umowy dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH od podmiotów powiązanych GE Capital.
 • Reprezentował Brokton Investments, spółkę kontrolowaną przez Pana Zhu Jiman, w związku z nabyciem akcji spółki Bioton S.A. na rynku regulowanym.
 • Reprezentował MP&Silva w związku z transakcją sprzedaży praw mediowych dotyczących rozgrywek Ekstraklasy (najwyższa klasa rozgrywkowa w piłce nożnej) w sezonach od 2015/2016 do 2018/2019 na rzecz nadawców - nc+ i Eurosport. Zawarta umowa licencyjna stanowi pod względem wartości największy w Polsce kontrakt dotyczący transmisji wydarzeń sportowych w mediach.
 • Reprezentował Grupę PZU S.A. w związku z postępowaniem przetargowym dotyczącym wdrożenia, utrzymania i rozwoju nowego systemu kadrowo-płacowego.
 • Reprezentował Orange Polska w związku z umową z mBankiem o powołaniu mobilnego banku detalicznego.
 • Reprezentował Grupę Azoty - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w związku z utworzeniem z KGHM joint venture do poszukiwania i wydobywania surowców naturalnych.
 • Reprezentował TP S.A. podczas sprzedaży portalu Wirtualna Polska na rzecz funduszu Innova. Wartość transakcji to 375 mln PLN.
 • Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. oraz Polkomtel S.A. w transakcji nabycia większościowego pakietu akcji spółki Midas S.A. w drodze wezwania publicznego.
 • Reprezentował Polkomtel w związku z zawarciem joint venture i długoletniej umowy o współpracy z Vodafone Sales & Services Limited.
 • Reprezentował Ekstraklasę S.A. w negocjacjach z Grupą nc+ dotyczących praw do transmisji meczów.
 • Reprezentował Zakłady Azotowe Puławy S.A. w procesie konsolidacji z Zakładami Azotowymi Tarnów-Mościce S.A. i stworzeniu Grupy Azoty. Skonsolidowana grupa jest drugim co do wielkości producentem nawozów w Europie.
 • Reprezentował Spartan Capital Holdings w związku z nabyciem spółki Polkomtel S.A. za 18,1 mld PLN.°
 • Reprezentował Raiffeisen Bank International AG w związku z nabyciem 70% udziałów w Polbank EFG.°
 • Doradzał TP S.A. przy transakcjach informatycznych, m.in. umowach wdrożenia systemów CRM i systemów billingowych °
 • Doradzał TP S.A. przy projektach rynku telewizyjnego.°
 • Doradzał operatorom telekomunikacyjnym i instytucjom finansowym w sporach informatycznych.°
 • Doradzał spółkom z grupy BZ WBK AIB w projektach wdrożenia systemów informatycznych.°
 • Doradzał MetLife w zakresie telemarketingu produktów ubezpieczeniowych oraz ich dystrybucji poprzez sieć operatora telekomunikacyjnego.°
 • Doradzał Grupie TP w projektach konsolidacji informatyki oraz projektach outsourcingowych (m.in. Desktop Management System).°
 • Doradzał Intralot SA w związku z wdrożeniem systemu IT w Totalizatorze Sportowym.°
 • Doradzał Deutsche Bank PBC S.A. w zakresie e banking, depozytów strukturyzowanych i transakcji walutowych.°
 • Doradzał KS Widzew Łódź S.A. w zakresie prawa sportowego i inwestycji infrastrukturalnych.°
 • Doradzał KGHM Polska Miedź S.A. w związku z restrukturyzacją aktywów telekomunikacyjnych (Polkomtel S.A., Telefonia Dialog S.A.).°
 • Doradzał PGNiG S.A. w zakresie uruchomienia kredytu udzielonego przez konsorcjum banków na kwotę 600 mln EUR.°
 • Doradzał licznym klientom przy transakcjach związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych.°
 • Nadzorował badanie stanu prawnego spółek poprzedzające fuzje i przejęcia (w tym w sektorze bankowym).°
 • Negocjował i przygotował umowy nienazwane, sponsoringu, inwestycyjne, o wspólnym przedsięwzięciu oraz porozumienia akcjonariuszy (wspólników) spółek.°
 • Doradzał w kwestiach podatkowych i finansowych w zakresie instrumentów pożyczkowych oraz przy organizowaniu różnych form finansowania (w tym Euroobligacji).°
 • Brał udział we wszelkich aspektach założenia spółki telekomunikacyjnej, obsługi jej działalności, stworzenia sieci i pozyskania finansowania (w tym poprzez dostawy sprzętu kredytowane przez dostawcę).°

° Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Michał Fereniec dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Chambers FinTech: tytuł „Notable Practitioner” (2020-2021)
 • Chambers Europe: Band 4 w TMT (2021-2022); Band 3 w TMT (2008-2014, 2017-2020); Band 2 w TMT (2015-2016), Band 4 w Private Equity (2014-2016); Band 4 w kategorii Prawo Korporacyjne/Fuzje i przejęcia (2009-2010); Rekomendowany w kategorii Prawo Korporacyjne/Fuzje i przejęciach (2008 r.)
 • EMEA Legal 500: Rekomendowany prawnik w kategoriach TMT (2014-2024), Private Equity (2024 r.) oraz Prawo Korporacyjne/Fuzje i przejęcia (2021 r.)
 • Chambers Global: Band 4 w kategorii Prawo Korporacyjne/Fuzje i przejęcia (2009-2010); Rekomendowany w kategorii Prawo Korporacyjne/Fuzje i przejęcia (2008 r.)
 • Best Lawyers: Rekomendowany w kategoriach TMT, IT, Fuzje i przejęcia, Prawo Korporacyjne (od 2010 r.)
 • Expert Guides: Rekomendowany w TMT - Technologia Informatyczna (2015 r.)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca Prawny, 2001 r.
 • Egzamin sędziowski, 1997 r.
 • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski, 1995 r.
Staże
 • Sąd Rejonowy, Sędzia Egzaminacyjny, Sąd Okręgowy w Warszawie, 1997
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • angielski, biegły
 • polski, ojczysty