Skip to main content

Artur Hammermeister w swojej praktyce koncentruje się na prawie korporacyjnym, w tym kwestiach ładu korporacyjnego, a także na fuzjach i przejęciach, w tym transakcjach private equity i venture capital.

Specjalizacja

 • Prawo spółek
 • Fuzje i przejęcia
 • Ład korporacyjny
 • Private equity

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w pracach na rzecz banków inwestycyjnych przy pierwszej ofercie publicznej akcji STS Holding S.A. i dopuszczeniu jej akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Brał udział w pracach na rzecz banków inwestycyjnych przy pierwszej ofercie publicznej akcji Grupa Pracuj S.A. i dopuszczeniu jej akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Brał udział w pracach na rzecz funduszu venture capital przy inwestycji w spółkę z branży IT.
 • Brał udział w pracach na rzecz funduszu private equity przy próbie przejęcia spółki zajmującej się rozwojem i doradztwem w zakresie chmury obliczeniowej.
 • Brał udział w pracach na rzecz globalnej korporacji z branży FMCG przy próbie przejęcia dużego producenta żywności w Polsce.
 • Brał udział w pracach na rzecz doradztwa prawnego w zakresie prawa korporacyjnego dla szeregu spółek prywatnych i notowanych.

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2022 r.
 • Dyplom, British Law Centre, Uniwersytet Warszawski we współpracy z Juris Angliae Scientia, 2021 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły