Skip to main content

Agata Iżyk w swojej praktyce koncentruje się na doradzaniu klientom korporacyjnym w zakresie fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji.

Specjalizacja

 • Fuzje i przejęcia spółek publicznych i niepublicznych
 • Project finance
 • Restrukturyzacja

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brała udział w pracach na rzecz Allianz S.E. w związku z przejęciem działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva oraz nabycia 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wyniosła ponad 2,5 mld EUR.
 • Brała udział w pracach na rzecz Echo Investment S.A. w transakcji pośredniego nabycia większościowego pakietu akcji spółki Archicom S.A. Po sfinalizowaniu transakcji grupa Echo-Archicom stała się największym deweloperem mieszkaniowym w Polsce.°
 • Brała udział w pracach na rzecz grupy Onduline w transakcji nabycia spółki CB S.A. specjalizującej się w produkcji rozwiązań dekarskich i systemów hydroizolacji. W wyniku transakcji powstała międzynarodowa grupy Ondura.°
 • Brała udział w pracach na rzecz Optimum Ventures Magántőkealap w zakresie polskich aspektów transakcji i prawa rynków kapitałowych przy nabyciu pakietu 61,49% akcji spółki deweloperskiej Globe Trade Centre, której akcje są notowane na giełdach w Warszawie i Johannesburgu, od amerykańskiego funduszu private equity Lone Star.°
 • Brała udział w pracach na rzecz Mansa Investments sp. z o.o. przy zawarciu umowy inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy ze spółką powiązaną z Brookfield Renewable Partners L.P. („Inwestor”). Zgodnie z zawartym porozumieniem Inwestor, działając w porozumieniu z Mansa Investments sp. z o.o., ogłosił wezwanie na 100% akcji Polenergia S.A. skierowane do pozostałych akcjonariuszy Spółki i nabył ponad 20% akcji Polenergia S.A., w wyniku czego Mansa Investments sp. z o.o. i Inwestor posiadają łącznie ponad 70% akcji Polenergia S.A.°
 • Brała udział w pracach na rzecz Cavatina przy zbyciu pakietu akcji Murapol S.A. Nabywcą była spółka joint venture utworzona przez Ares Management i Griffin Real Estate, która w ramach transakcji kupiła łącznie 98% akcji Murapolu od dotychczasowych akcjonariuszy.°
 • Brała udział w pracach na rzecz Cyfrowego Polsatu w związku z zawarciem z Discovery Communications Europe oraz TVN umowy joint-venture dotyczącej utworzenia wspólnej platformy OTT.
 • Brała udział w pracach na rzecz CCC S.A. w związku z nawiązaniem strategicznej współpracy biznesowej i kapitałowej na rynku niemieckim z HR Group. W ramach złożonej transakcji transgranicznej CCC S.A. nabyła 30,5% udziałów w HR Group i zbyła 100% udziałów w CCC Germany GmbH.
 • Brała udział w pracach na rzecz CCC S.A. w związku z ogłoszonym wezwaniem do sprzedaży 100% akcji Gino Rossi S.A., zawarciem z bankiem PKO BP S.A. warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności spółki Gino Rossi S.A. oraz zawarciem umów z niektórymi akcjonariuszami tej spółki dotyczących zobowiązania do złożenia zapisu w wezwaniu.
 • Brała udział w pracach na rzecz Telewizji Polsat sp. z o.o. w związku z nawiązaniem strategicznej współpracy z Eleven Sports Network Ltd. i nabyciem pakietu większościowego w polskiej spółce Eleven Sports Network sp. z o.o.
 • Brała udział w pracach na rzecz Algonquin przy sprzedaży spółki prowadzącej Sheraton Grand Krakow w związku z umową sprzedaży udziałów. Wartość transakcji wyniosła 70 mln EUR.°
 • Brała udział w pracach na rzecz Puratos przy transakcji nabycia przedsiębiorstwa z branży piekarniczej należącego do Nurtico Group.°
 • Brała udział w pracach związanych z zawarciem i implementacją umowy location géranceprzedsiębiorstwa o wartości kilkudziesięciu milionów EUR.°
 • Brała udział w pracach na rzecz Owens Corning przy nabyciu Grupy Paroc.°
 • Brała udział w pracach na rzecz funduszu InfraCapital przy wspólnym przedsięwzięciu z firmą Nokia w celu realizacji projektu budowy oraz obsługi sieci światłowodowych. Przewidywane nakłady finansowe na jego realizację wynoszą ok. 300 mln EUR.°
 • Reprezentowała Padilla Fire Doors w transakcji nabycia terenów inwestycyjnych w Polsce.°
 • Brała udział w pracach związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem spółek, spółdzielni i fundacji, przeprowadzaniem audytów prawnych, a także negocjowaniem umów gospodarczych.°
 • Brała udział w pracach związanych z restrukturyzacją sieci aptecznych po wejściu w życie zasady apteka dla aptekarza oraz wprowadzeniu kryterium demograficzno-geograficznego dla otwierania nowych aptek.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Agata Iżyk dołączyła do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

 • Radca prawna, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Radca Prawny, 2020 r.
 • Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015 r.
 • Magister filologii angielskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Filologii Angielskiej, 2008 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły