Skip to main content

Bruno Jasic w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem nieruchomości. Uczestniczył w transakcjach nabycia nieruchomości oraz spółek nieruchomościowych i projektach deweloperskich dla polskich i zagranicznych inwestorów. Przeprowadza także due diligence spółek i aktywów. Uczestniczył również w procesie analizy ryzyk inwestycyjnych związanych z procesem budowlanym i zagospodarowaniem przestrzennym.

Specjalizacja

 • Transakcje nabycia i sprzedaży nieruchomości
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości
 • Prawo cywilne
 • Prawo zagospodarowania przestrzennego

Kompetencje

Doświadczenie

 • Brał udział w postępowaniach sądowych w przedmiocie zasiedzenia służebności, w tym służebności przesyłu, przez operatorów sieci elektroenergetycznej.°
 • Brał udział w pracach związanych z transakcją nabycia przez Trigea Nemovitostni Fond, Sicav, A.S. parku magazynowego położonego we Wrocławiu, o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 38.178 m kw.
 • Brał udział w pracach związanych z finansowaniem inwestycji z zakresu budowy galerii handlowych, budynków biurowych i projektów deweloperskich.°
 • Doradzał na rzecz klientów w związku z nabywaniem gruntów pod inwestycje mieszkaniowe oraz handlowe.°
 • Brał udział w pracach związanych z badaniem due diligence nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.°
 • Brał udział w badaniach due diligence nieruchomości i projektów deweloperskich, z uwzględnieniem analizy tytułu prawnego do nieruchomości oraz kwestii reprywatyzacyjnych i wywłaszczeniowych.°
 • Brał udział w pracach związanych z doradztwem przy inwestycjach w zakresie badania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz procedury administracyjnej związanej z procesem inwestycyjnym.°
 • Brał udział w pracach na rzecz eRecruitment Solutions, spółki z grupy kapitałowej Grupa Pracuj S.A., w związku z nabyciem wszystkich udziałów w HRlink od Agora S.A. i dwóch indywidualnych akcjonariuszy mniejszościowych.

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Bruno Jasic dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

 • Brał udział w pracach na rzecz Merity Funds, spółki siostrzanej Trigea Real Estate Fund specjalizującej się w projektach deweloperskich, przy transakcji nabycia nieruchomości położonej w Gliwicach. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach dwóch budynków, o łącznej planowanej powierzchni najmu ok. 60 tys. m kw. ulokowanej na ok. 12 ha gruntu.
 • Brał udział w pracach na rzecz Generali Real Estate przy nabyciu niezabudowanych działek usytuowanych w Skawinie pod Krakowem.
 • Brał udział w pracach na rzecz szwedzkiej firmy nieruchomościowej Eastnine AB w związku z nabyciem nieruchomości biurowej Nowy Rynek D usytuowanej w Poznaniu od Skanska. Wartość transakcji wyniosła 121 mln EUR.
 • Brał udział w pracach w związku z transakcją dotyczącą nabycia portfolio nieruchomości logistycznych zlokalizowanych w okolicach Warszawy przez Partners Group, czołową globalną firmę inwestycyjną rynku prywatnego, działającą na rzecz swoich klientów, oraz przez Peakside Capital Advisors.
 • Doradzał na rzecz klientów w związku z nabywaniem gruntów pod inwestycje mieszkaniowe oraz handlowe.°
 • Brał udział w sporządzaniu opinii i memorandów związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi podlegającymi pod ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego.°
 • Brał udział w pracach związanych ze sporządzaniem opinii prawnych, przygotowywaniem dokumentacji transakcyjnej, w tym umów sprzedaży nieruchomości.°

Sukcesy i wyróżnienia

 • Aplikant radcowski, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Członek zespołu badawczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach XXX Forum Ekonomicznego w Krynicy, 2021

Kwalifikacje

Wykształcenie
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2019 r.
 • Licencjat, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, 2017 r.
Posiadane uprawnienia
 • Polska
Znajomość języków
 • polski, ojczysty
 • angielski, biegły
 • niemiecki, konwersacyjny